Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Besturingspanelen ontwerpen en bouwen zonder stress - werken in ‘excel sheets’ voortaan overbodig

     

Met Siemens Control Panel Design software in de TIA Selection Tool is het voortaan mogelijk om het gehele elektrotechnische ontwerp te dimensioneren en te realiseren. Dat betekent eenvoudig, accuraat en snel ontwerpen conform de Europese IEC- en Noord-Amerikaanse UL-richtlijnen. Dankzij het volledig digitaliseren van elektrotechnische engineering wordt dit eenvoudiger, efficiënter en flexibeler.
Control Panel Design in de TIA Selection Tool vereenvoudigt bijvoorbeeld het ontwerp van motorstarters/softstarters waarop de IEC- en UL-richtlijnen van toepassing zijn. Daarnaast biedt de tool ondersteuning in het dimensioneren van de bekabeling voor een toepassing en biedt de tool de mogelijkheid belangrijke kortsluitberekeningen uit te voeren met één druk op de knop. Een andere functie is de mogelijkheid van het toekennen van referentieaanduidingen conform de belangrijkste richtlijnen in de industrie, zoals UL508, NFPA79, NEC, IEC-60204-1 en IEC-81346. Ook biedt de tool creatieve functies ten behoeve van het genereren van de schakelschema's voor EPLAN en het vervaardigen van projectdocumentatie.
Control Panel Design is onderdeel van Siemens’ Integrated Control Panels (ICP). Op basis van knowhow, tools en productdata voor het digitaal ontwerp worden machine- en paneelbouwers effectief geholpen met hun bedrijfsvoering en wordt een groter concurrentievermogen gerealiseerd. 
Op 19 mei 2022 zal de Siemens Industry Day weer plaatsvinden. Op deze themadag wordt voor paneelbouwers en hardware-engineers essentiële informatie gegeven over actuele thema’s binnen geldende IEC- en UL-normeringen en is er ruime gelegenheid voor onderlinge kennisuitwisseling. Daarnaast vinden demonstraties van de Control Panel Design tool plaats.

Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt van intelligente, adaptieve infrastructuur voor vandaag en de toekomst. SI gaat de urgente uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door de verbinding van energiesystemen, gebouwen en industrieën. Klanten profiteren van een uitgebreid, compleet portfolio vanuit één hand – met producten, systemen, oplossingen en services van de energieopwekking tot aan het verbruik. Met een steeds verder gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten succesvol te concurreren en de samenleving zich verder te ontwikkelen – en draagt zo bij tot de bescherming van onze planeet. Het hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. Per 30 september 2021 had de onderneming wereldwijd circa 70.400 medewerkers in dienst.

Lees meer

Contact

Jeroen de Bruin

Siemens Nederland N.V.

Prinses Beatrixlaan 800                                               
2595 BN Den Haag
Nederland

+31 (0) 6830 98 928