Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Yhteensopivuushaasteita kulunvalvontajärjestelmien kanssa

Vectronit ovat olleet liikenteessä Suomen rautateillä kesästä 2017 asti. Testivaihe jatkui suunnitellusti vuonna 2018 ja sen aikana tehtiin edelleen muutoksia ja päivityksiä Vectroniin, jotta se soveltuu parhaalla mahdollisella tavalla Suomen olosuhteisiin.

Testivaiheessa todettiin, että Vectron tekee ylimääräisiä jarrutuksia veturin ja ratainfrastruktuurin ohjelmistojen yhteensopivuushaasteiden takia. Nämä jarrutukset eivät vaaranna rautatieturvallisuutta, mutta olisivat saattaneet aiheuttaa aikataulukriittisessä matkustajaliikenteessä turhia pysäytyksiä ja viivästyksiä matkaan. 
Vectron-veturi on varustettu modernilla eurooppalaisella kulunvalvontajärjestelmällä (ETCS) sopimuksen mukaisesti.  Suomessa on käytössä oma kulunvalvontajärjestelmä  (JVK).  Näiden kahden kulunvalvontajärjestelmän yhteensovittamiseen on Liikenneviraston toimesta teetetty erillinen järjestelmä ohjelmistoineen (STM). 

Vectronin ylimääräiset jarrutukset johtuvat tämän kokonaisuuden yhteensovittamisen haasteista.- Huipputeknologiaa sisältävissä projekteissa saattaa tulla esiin asioita, joita ei ole pystytty kokonaan ennakoimaan etukäteen.  Siemens selvittää ratkaisua yhdessä eri osapuolten kanssa.  Siemensin kansainvälinen tiimi on vahvasti keskittynyt ratkaisun löytämiseen, ja tavoitteena on saada Vectronit matkustajaliikenteeseen mahdollisimman pian, sanoo Siemens Mobility Oy:n toimitusjohtaja Juha Lehtonen.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa. www.siemens.fi
Lue lisää

Ota yhteyttä

Juha Lehtonen

Toimitusjohtaja, Siemens Mobility Oy

050 351 0746

Related Links