Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Vaikeutuva markkinatilanne vaikutti Siemensin kolmanteen vuosineljännekseen

Pääomamarkkinoiden vaikean tilanteen vuoksi yhtiö suunnittelee valaistusyhtiö Osramin julkista listaamista suunnatulla osakeannilla Siemensin osakkeenomistajille. Siemensin aikomuksena on edelleen pysyä Osramin vähemmistöosakkaana. Pääomamarkkinoiden tilanne ei vaikuta yhtä voimakkaasti listautumiseen suunnatun osakeannin kautta.

Siemensin kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi kymmenen prosenttia 19,5 miljardiin euroon verrattuna edellisen tilikauden kolmanteen neljännekseen.

Tilaukset pienenivät 23 prosenttia 17,8 miljardiin euroon verrattuna edellisen tilikauden vastaavaan ajankohtaan. Edellisellä tilikaudella Siemens sai kolmannella vuosineljänneksellä historiallisen suuren ICx-junien tilauksen Saksan rautateiltä. Se on Siemensin kaikkien aikojen suurin tilaus.
Innovaatioiden ja kasvuhankkeiden aiheuttamat kustannukset sekä teollisuuden lyhytsyklisen liiketoiminnan pienentynyt tulos vaikuttivat yhtiön tulokseen. Kuitenkin liiketoimintasektoreiden kolmannen neljänneksen tulos 1,8 miljardia euroa oli selvästi edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Edellisen tilikauden kolmannen neljänneksen tulosta rasittivat Arevaan liittyvä välimiesoikeuden päätös (682 miljoonaa euroa) sekä partikkeliterapialiiketoiminta (381 miljoonaa euroa). Eniten tulosta kasvattivat energiasektori fossiilisen energian käyttöön perustuvilla ratkaisuillaan sekä terveydenhuollon sektori.

Jatkuvien liiketoimintojen tulos nousi 1,2 miljardiin euroon. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana jatkuvien liiketoimintojen tulos oli 763 miljoonaa euroon.
Energiasektorilla liikevaihto kasvoi 14 prosenttia 7,0 miljardiin euroon vahvan tilauskannan ansiosta. Tilaukset pienenivät 28 prosenttia 5,2 miljardiin euroon. Tilausten pieneneminen edellisen tilikauden kolmanteen neljännekseen verrattuna oli seurausta uusiutuvan energian tilausten vähenemisestä. Liikevaihdon kasvuun uusiutuva energia vaikutti kuitenkin eniten. Energiasektorin tulos kasvoi.

Terveydenhuollon sektorin tilausten ja liikevaihdon kasvu oli kaksinumeroista tilikauden kolmannella neljänneksellä verrattuna edellisen tilikauden vastaavaan ajankohtaan. Tilaukset kasvoivat kymmenen prosenttia 3,3 miljardiin euroon ja liikevaihto 17 prosenttia 3,3 miljardiin euroon. Terveydenhuollon sektorin tulos kasvoi merkittävästi.
Positiivisten valuuttakurssivaihteluiden ansiosta teollisuussektorin tilaukset 5,1 miljardia euroa olivat edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Liikevaihto kasvoi kolme prosenttia 5,1 miljardiin euroon. Teollisuussektorin tulos oli edellisen tilikauden vastaavaa ajankohtaa pienempi.

Infrastructure & Cities -sektorin liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia 4,3 miljardiin euroon edellisen tilikauden kolmanteen neljännekseen verrattuna. Tilaukset olivat 4,2 miljardia euroa, mikä on merkittävästi vähemmän kuin edellisen tilikauden vastaavana ajankohtana. Edellisellä tilikaudella sektori sai Siemensin historiallisen suuren ICx-junatilauksen. Sektorin tulos oli edellisen vuoden tasolla.
Liitteenä on kansainvälinen lehdistötiedotemateriaali englanniksi.
Siemens Suomessa Siemens on innovatiivisten teknologioiden ja asiantuntijapalveluiden toimittaja, joka toimii teollisuuden, energian, intrastruktuuri- ja kaupunkiratkaisujen sekä terveydenhuollon aloilla. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare, Siemens Healthcare Diagnostic, Oy Osram Ab ja Siemens Financial Services. Siemens Osakeyhtiöllä on aluekonttorit myös Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Lisäksi Suomessa toimivat BSH Kodinkoneet Oy ja Nokia Siemens Networks, jotka ovat 50-prosenttisesti Siemensin omistamia yhtiöitä. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto on Suomessa ja Baltiassa noin 245 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 680. Siemens AG:n liikevaihto on 73,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 360 000. Siemens toimii noin 190 maassa. Lisätietoja:  www.siemens.fi ja  www.siemens.com/press.


Tässä asiakirjassa annetut lausunnot, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, joihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Todelliset tulokset saattavat poiketa tulevaisuuteen suuntautuvista lausunnoista. Siemens AG ei ota velvollisuudekseen julkaista näihin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin tämän päivän jälkeen odottamattomien tapahtumien vuoksi mahdollisesti tehtäviä korjauksia. 
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja, Siemens Osakeyhtiö

00358 (0) 50 684 07

Related Links