Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Uudet puistomuuntamot parantavat sähkönsiirron varmuutta

- Tähän reagointiin tarvitaan automatiikkaa ja kaukokäyttöä. Automaation avulla sähköverkko säätää tavallaan itsensä ja sen avulla pystytään hyödyntämään älyverkon ominaisuuksia. Säätö verkkoon tehdään uuden sukupolven muuntajissa ja kojeistoissa, Lehtonen sanoo. 

Siemensin uusiin 8DJH-keskijännitekojeistoihin pystytään varustamaan helposti väylätekniikkaan perustuvat ala-asemat sekä ratkaisut, joilla järjestelmän ylläpitäjä saa tietoa verkon tilasta, mahdollisesta vikapaikasta ja tarpeellista mittaustietoa verkon toiminnasta.  
- Uusia ratkaisuja on mahdollista ohjata kaukokäytöllä. Näin vikatilanteissa ei tarvitse lähettää huoltohenkilö keskelle metsää tarkistamaan tilannetta, ja aikaa säästyy jopa tunteja. Kytkinlaitos- tai muuntamoratkaisulla voidaan vikatilanteet usein hoitaa sähkölaitoksen kaukokäyttökeskuksesta. 

Verkostomessuilla Tampereella esillä oleva uusi 8DJH-compact on kooltaan aiempia pienempi, koska sen muuntajaliitäntä on kojeiston yläosassa. Suomen markkinoille tuleva uusi malli täydentää yhtiön perinteisen malliston. Modulaarisen rakenteen ansiosta niihin on mahdollista valita esimerkiksi kuormaerotin-, varokekuormaerotin, mittaus- tai katkaisijakenttiä. Ratkaisut ovat myös helposti laajennettavissa. 
- Messuilla esillä olevat uudet ratkaisut tarjoavat hyvää käytettävyyttä Suomen olosuhteisiin. Ne tarvitsevat myös käytännössä hyvin pientä huoltoa, Lehtonen kertoo. 
Siemens on sähkölaitoksille tehdyissä puistomuuntamoiden SF6-eristeisissä keskijännitekojeistoissa Suomen selkeä markkinaykkönen. Yhtiö toimitti Suomeen viime vuonna reilusti yli 1000 kenttää. Siemens kykenee myös modernisoimaan aiemmin rakennettuja kojeistoja lisäämällä niihin esimerkiksi kaukokäytön mahdollistavia moottoriohjaimia tai indikointeja.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Mr. Olli Lehtonen

myyntipäällikkö

010 511 3884

Related Links