Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Uuden omaksumista nopeutettava teollisuudessa

Teollisuuden tuotanto on automatisoitava mahdollisimman pitkälle ja suunnitteluprosessien on oltava maailman parhaita. Näillä ja uusien toimintatapojen hyödyntämisellä voidaan parantaa kilpailukyvyn kannalta elintärkeää tuottavuutta. Vahvan, suomalaisen osaamisen yhdistäminen digitaalisuuden mahdollisuuksiin voi Öhmanin arvion mukaan olla Suomelle kilpailuetu. 

- Suomessa on hyvät lähtökohdat digitalisaatiolle ja datan hyödyntämiselle.  Meillä on myös vahva IT-kulttuuri.  Digitalisaatioon liittyviä kehityshankkeita on käynnissä, mutta vauhtia tarvitaan lisää.  Uusien asioiden käyttöönotto on vielä liian harvojen toimijoiden käsissä.  Kilpailukyvyn lisääminen teollisuus 4.0 -vision kautta edellyttää monien eri toimijoiden mukana oloa.  Siten voimme vahvistaa teollisuusklusteria.  Suomen on oltava kilpailukykyinen vaihtoehto, kun teollisuus alkaa tehdä paluumuuttoa Aasiasta Euroopaan, Öhman sanoo. 
Teollisuus 4.0 tarkoittaa teollisuuden uutta aikakautta, jossa keskeisiä asioita ovat mm. ohjelmistot, virtuaalimaailman hyödyntäminen, integraatio eri laitteiden ja järjestelmien välillä sekä dataan perustuvat uudet palvelut ja liiketoimintamallit. Tuotantoprosessit optimoivat itse itseään ja valmistettavat tuotteet kommunikoivat tuotantoprosessin kanssa. 

- Reaaliaikaisesta mittaamisesta kertyvää dataa voidaan jo nyt käyttää esimerkiksi energiankulutuksen vähentämiseen, varoittamaan järjestelmän vikaantumisesta tai tekemään tuotannosta tehokkaampaa ja joustavampaa.  Koska tieto on saatavissa mihin tahansa maailmassa, huoltoinsinöörit voivat ryhtyä toimenpiteisiin juuri oikeaan aikaa ja siten säästää kustannuksia. 
Teollisuus 4.0 –visiossa koko tuotantoketju alihankkijoista asiakkaisiin yhdistetään digitaalisesti.  
- Tulevaisuudessa kaikki tuotantoketjussa mukana olevat tahot voivat sopeuttaa toimintansa muiden mukana olevien tahojen kanssa tosiaikaisesti.  Arvoketjun toimijat saavat tietoa häiriöistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  Jokaisella on kokonaiskuva myös oman toimintansa ulkopuolelta.  Jokainen voi reagoida häiriöihin välittömästi ja tehdä korjaavat toimenpiteet. Tämä on myös lähtökohta erikoistumiselle, joka on mahdollisuus pienen maan pienille toimijoille. 

Saksassa hallitusstrategiaan on kuulunut jo useita vuosia valmistavan teollisuuden vahvistaminen ja koko teollisen arvontuotantoketjun saumaton yhteistyö ja optimointi kilpailukyvyn varmistamiseksi.  Saksassa teollisuuden lisäarvo koko talouteen on kaksi kertaa suurempi kuin esimerkiksi Britanniassa, Ranskassa tai USA:ssa.  Näissäkin maissa teollisuuden uusi tuleminen on ollut nähtävissä jo useita vuosia.  Monet saksan teollisuuden keskeiset toimijat ovat alansa globaaleja johtajia.  Esimerkkejä on esimerkiksi autoteollisuudesta, sähköteollisuudesta ja kemian teollisuudesta.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja, Siemens Osakeyhtiö

00358 (0) 50 684 07

Related Links