Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Turun ja Siemensin kolmivuotinen strateginen yhteistyö menestys

Yhteistyöstä syntynyt työkalupakki kaikkien käyttöön

Turun kunnianhimoisena tavoitteena on vähentää kaupungin nettokasvihuonepäästöt nollaan vuoteen 2040 mennessä. Tähän pyritään kehittämällä kaupungin joukkoliikennettä, energiantuotantoa ja rakennuskantaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Siemens on auttanut Turkua pyrkimyksissään tuomalla yhteistyöhön asiantuntemuksensa uusimmista teknisistä innovaatioista ja ratkaisuista, esimerkiksi sähkölinja-autoista, älykkäästä sähköverkosta ja talotekniikan automaatiosta. Näiden ratkaisujen avulla saadaan pienennettyä hiilidioksidipäästöjä, vähennettyä energiankulutusta ja rakennettua uusia älykkäitä asuinalueita.
– Turun kaupungin ja Siemensin välisen yhteistyön kantavana ajatuksena on ollut parantaa turkulaisten elämänlaatua. Kaikki yhteistyön aikana syntyneet ratkaisut ovat omalla tavallaan luomassa parempaa ja kestävämpää kaupunkia, Öhman kertoo.

Kumppanit ovat laatineet työkalupakin, jota muut kaupungit ja yritykset voivat käyttää samankaltaisen yhteistyön tukena. Tämä työkalupakki on ensimmäinen, jossa keskitytään nimenomaan julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön.

– Uskon vahvasti, että yhteistyömme opeista on hyötyä myös muille kaupungeille. Haluamme Siemensin kanssa jakaa näitä oppeja ja tietoja myös muille, Randell sanoo.

Turun kaupungin ja Siemensin yhteistyö alkoi vuonna 2011 maailman liike-elämän kestävän kehityksen neuvoston (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) Urban Infrastructure  -ohjelman myötä. Turku toimi ohjelmassa pilottikaupunkina, ja sen seurauksena Turku ja Siemens alkoivat suunnitella yhteistyötä keskikokoisten kaupunkien kestävän kehityksen edistämiseksi ja allekirjoittivat kolmivuotisen strategisen kumppanuussopimuksen vuonna 2012.

Yhteistyökumppanit ovat julkaisseet raportin yhteenvetona kolmen vuoden aikana tehdystä yhteistyöstä. 
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Aleksi Randell

Turun kaupunginjohtaja

050 559 0224

Risto Veivo

Kehittämispäällikkö

050 559 0417

Janne Öhman

Toimitusjohtaja

010 511 3868

Lars Maura

Kehitysjohtaja

050 567 1677

Related Links