Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Tulevaisuuden Turussa bussit kulkevat aurinkoenergialla

Turun kaupunginhallitus päätti 8.10., että joukkoliikenteessä tullaan jatkossa priorisoimaan sähkö- ja hybridikalustoa. Turussa hybridibusseja on ollut käytössä jo useita vuosia ja sähkö nähdään hyvänä bussien voimanlähteenä sekä ympäristön että matkustusmukavuuden kannalta. Myös täyssähköbusseja on jo jonkin verran käytössä eri puolilla maailmaa. Sähköbussien yleistyminen loisi hyvää synergiaa Turkuun suunniteltavalle raitiotieratkaisulle sekä tukisi sähköautojen yleistymistä.

Sähköautojen yleistyminen Suomessa on viime vuosina törmännyt paitsi korkeahkoon hankintahintaan, myös pikalatausverkon puutteellisuuteen. Eteläisen Suomen kaupungit ja niiden energiayhtiöt ovat tiivistäneet yhteistyötään kattavan latausverkoston luomiseksi. Turun kaupungin, Turku Energian ja Siemensin yhteinen tutkimus luo pohjaa myös uusien latauspisteiden avaamiseksi Turkuun.
Sähköverkon ja -jakelun hallinta on avainasia sekä hajautetun uusiutuvan energian tuotannon että sähköisen liikkumisen laajenemisen kannalta. Sähköverkon älyratkaisut ovat siksi myös keskeinen osa edellä mainittuja tutkimuksia.

Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell ja Siemens Osakeyhtiön toimitusjohtaja Janne Öhman allekirjoittivat strategisen yhteistyön 4. vaiheen työsuunnitelman Siemensin pääkonttorilla Espoossa 24.10. Sovittujen yhteisten tutkimusten tulokset tullaan julkistamaan keväällä 2014. Yhteistyön kokonaistavoitteet ovat kestävän kaupunkikehityksen edistäminen Turussa sekä uusien ratkaisumallien kehittäminen keskisuurille kaupungeille.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Mr. Lars Maura

Kehitysjohtaja, Siemens Osakeyhtiö

050 5671 677

Mr. Risto Veivo

Erityisasiantuntija, Turun Kaupunki

050 5590 417

Related Links