Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Tieto integroituu uusiksi kiinteistöalan palveluiksi

Mukautuvat käyttöliittymät kaiken a ja o
Mukautuvat käyttöliittymät ovat kiinteistöpalvelujen rajapinta käyttäjiin. Virpa C -hankkeessa yhdistyvät yritysten asiantuntijoiden näkemykset ja tutkijoiden osaaminen. Hankkeessa testataan uusia tila- ja palveluratkaisuja yhdessä käyttäjien kanssa todellisissa käyttötilanteissa.

”Uuden kokeilu on kehittämistä parhaimmillaan – meidän tehtävämme on kerätä systemaattista palautetta kokeiluista”, toteaa Suvi Nenonen Tampereen teknillisestä yliopistosta.

VIRPA C -hankkeessa tutkimuslaitokset tukevat yrityksiä kehittämis- ja innovaatio-toiminnassa suodattamalla ajankohtaista ja viimeisintä tutkimustietoa hankkeen osapuolten käyttöön, tekemällä tarvittavia trendikartoituksia, sekä jäsentämällä ja havainnollistamalla uusien palveluiden liiketoimintapotentiaalia, ekosysteemin toimintamalleja ja vaihtoehtoisia skenaarioita palvelujen kehittämisen tueksi. Kokeilukulttuuria hyödyntävää kehittämistä tapahtuu kahdessa pilottiympäristössä: Oulun yliopiston kampuksella Linnanmaalla ja Tampereen teknillisen yliopiston kampuksella Hervannassa. Yhteistyö yli kiinteistöalan rajojen on tärkeää.
Kehittämisen kohteena ovat myös liiketoimintamallit. Tähän asti erityyppisiä kiinteistöpalveluita ovat toimittaneet erikoistuneet palvelutoimittajat. Teknologioiden, tuotteiden, järjestelmien ja palveluiden hajanaisuuden ja irrallisuuden vuoksi uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönotto on ollut hidasta ja digitalisaation mahdollisuuksia ei ole voitu hyödyntää täysimääräisesti. Liiketoiminta-alustojen näkökulmasta pyritään yhdistämään ja jakamaan olemassa olevia, myös kolmansien osapuolien, resursseja ja toimintoja uudella tavalla siten, että asiakkaalle syntyy lisäarvoa.

”Uusi palveluliiketoiminta lisää kiinteistöjen ylläpidon osaamista ja varmistaa omalta osaltaan kiinteistöomaisuuden arvon”, painottaa Petri Ahokangas Oulun yliopistosta.
Tähtäämme vastaamaan käyttäjien ongelmiin

Yhtenä päämääränä on käyttäjäkokemuksen muotoilu. Tulevaisuudessa virtuaalinen todellisuus ja lisätty todellisuus eivät ole erillinen asia, vaan ne muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla voimme nähdä ja kokea rakennettua ympäristöä moniulotteisesti ja moniaistillisesti.

Tavoitteena on synnyttää uusia kansainvälisille markkinoille tähtääviä palveluita yhteistyössä tietotekniikkapalveluita tuottavien ja energiatoimialan yritysten kanssa. Hankkeessa kehitetään uusia sovelluksia, jotka hyödyntävät virtuaaliteknologioita, kuten 3D-mallinnusta sekä virtuaalista ja lisättyä todellisuutta, kiinteistön käytön aikana. Uudet sovellukset helpottavat koko toiminnan resursointia ja lisäävät tehokkuutta. Kiinteistöjen elinkaaren hallinta ja käyttäjien tyytyväisyys paranee, ja kiinteistöjen houkuttelevuus kasvaa.
Hankeen valmistelijana ja koordinaattorina toimii Jalecon Oy. Rahoittajina ovat Tekes, mukana olevat yritykset ja tutkimuslaitokset: A-insinöörit Oy, Abloy Oy, Adminotech Oy, Augumenta Oy, Elisa Oyj, Fatman Oy, Gane Oy, Granlund Oy, Helvar Oy Ab, Mirasys Oy, NCC Suomi Oy, Newsec Asset Management Oy, Oulun Yliopisto Tilapalvelut, Siemens osakeyhtiö, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Jani Hämäläinen

ICT service manager, Siemens Osakeyhtiö

050 469 5066

Jarmo Lehto

Hankkeen koordinaattori, toimitusjohtaja Jalecon Oy

040 833 1131

Olli Niemi

Hankkeen puheenjohtaja, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

050 60 210

Suvi Nenonen

Hankkeen tutkija, dosentti, Tampereen teknillinen yliopisto

050 598 5342

Related Links