Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Teollisuudessa on saavutettu merkittäviä hyötyjä digitalisaatioratkaisuilla

Teollisuudessa tuotantokustannukset ovat yksi kriittisistä menestystekijöistä. Tähän haasteeseen Siemens ja Nestlé kehittivät yhdessä uudenlaisen, tulostalouden mukaisen liiketoimintamallin, joka perustuu tuloksen jakamiseen. Tuottojen ja riskien hallinta ja ennustaminen on mahdollista tuotannon digitaalisen kaksosen kautta. Yhteisenä tavoitteena on parantaa sovittua, mitattavaa tavoitetta merkittävästi viisivuotisen sopimuskauden aikana. Yhteiseksi mittariksi on sovittu tuotannon tehokkuus. 
- Tämä malli poikkeaa huomattavasti perinteisestä teknologiatoimituksesta. Meillä on erittäin suuri kannustin auttaa asiakasta kehittämään tuotantoaan seuraavat viisi vuotta.  Kun asiakas hyötyy, mekin hyödymme. Lisäksi asiakas hyötyi perinteistä pienemmästä alkuinvestoinnista, mikä mahdollisti nopean etenemisen, sanoo toimitusjohtaja Janne Öhman Siemens Osakeyhtiöstä.
Digitalisaation hyödyntäminen teollisuudessa on kiihtynyt
- Suurimmat hyödyt saavutetaan rohkeilla uudistuksilla kuten uusilla liiketoimintamalleilla. Suomalaiset yritykset ja yhteiskunta ovat edelläkävijöitä digitalisaation hyödyntämisessä. Tätä etumatkaa kannattaa hyödyntää ja varmistaa sen säilyminen. Suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn säilyttäminen on mahdollista. Kunnianhimoiset hankkeet vievät koko alaa eteenpäin, koska niissä kehitetään jotain todella uutta myös laajemmin hyödynnettäväksi, sanoo Öhman.
Täysin uudenlainen lähtökohta teollisuuteen on Siemensin kehittämä virtuaalivoimalaitospalvelu. Uudenlaisen ansaintamahdollisuuden kautta teollisuuskiinteistöillä on mahdollisuus parantaa tuottavuuttaan. Teollisuuden ei-kriittiset sähkökuormat tuodaan osaksi sähkömarkkinoiden joustoa, josta kantaverkkoyhtiö maksaa korvausta. Ratkaisun avulla myös pienet kuormat voidaan hyödyntää joustona. Ratkaisu mahdollistaa teollisuudelle uudenlaiset tuotot riskittömästi sekä aktiivisen osallistumisen ilmastotalkoisiin. 
Virtuaalivoimalaitospalvelu tarjotaan helppona kokonaisratkaisuna, joka sisältää teknologiat, osaamisen, palvelut ja mahdollisesti rahoituksen. Virtuaalivoimalaitospalvelun tilaajille on tarjolla energiakärkihanketukea.
Virtuaalisten mallien hyödyntäminen kiinnostaa teollisuudessa. Digitaalisen kaksosen ja virtuaalisen käyttöönoton avulla asiakkaat ovat lyhentäneet suunnittelu- ja käyttöönottoaikaa merkittävästi. Siemens on toteuttanut yhdessä ekosysteeminsä kanssa useita digitaalisia kaksosia erilaisiin kohteisiin. Teknologia ´19 -messuilla esitellään lähdevesitoimittaja Finn Spring Oy:n ja Microteam Oy:n ratkaisuja digitaalisen kaksosen hyödyntämiseksi.
Digitaalinen kaksonen on myös perusta virtuaaliselle käyttöönotolle, jota Siemens tarjoaa palveluna. Yhdessä asiakkaan kanssa määritetään projektin lähtötiedot, luodaan digitaalinen kaksonen, tuetaan asiakasta läpi testien ja käyttöönottojen sekä todennetaan virtuaalisen käyttöönoton liiketoimintahyödyt.
Digitalisaatio on tuonut ratkaisuja teollisuusyritysten hyvin erilaisiin haasteisiin. Siemens on kehittänyt Value Hacker -lähestymistavan, joka auttaa teollisuusyritystä löytämään oikean kehityspolun digitaalisessa murroksessa. Konsultatiivista metodologiaa hyödyntämällä tunnistetaan yhdessä asiakkaan kanssa paras eteneminen ja parhaat teknologiaratkaisut strategisen haasteen ratkaisemiseksi. Teknologia ’19 -messuilla Siemens esittelee, miten Value Hacker -konseptia hyödyntämällä on tuotettu uudenlaisia, mitattavia hyötyjä teollisuusyrityksille. Konseptia on hyödynnetty kaikissa Siemensin viimeaikaisissa digitalisaatioprojekteissa.
Uudet, digitalisaatiota hyödyntävät liiketoimintamallit tuotetaan usein palveluna ja vaaditut teknologiainvestoinnit rahoitetaan saavutettujen hyötyjen kautta. Tällaiset uudet liiketoimintamallit asettavat uusia vaatimuksia myös rahoitukselle. Teknologia ’19 -messuilla Siemens Financial Services esittelee uusia rahoitusratkaisuja ja -tuotteita teollisuuteen. Rahoitusmahdollisuudet ovat olleet edellytys uudenlaisille digitalisaatioprojekteille, joita Siemens on toteuttanut yhdessä asiakkaiden kanssa.
Digitalisaatioratkaisujen toteuttaminen perustuu teollisuusyrityksissä nykyaikaiseen automaatioon. Teollisuus ’19 -messuilla Siemens esittelee, millaisia hyötyjä nykyaikainen automaatio on tuottanut suomalaisille teollisuusyrityksille lisäämällä tehokkuutta, joustavuutta, laatua, nopeutta ja ihmisten hyvinvointia. Esillä on ratkaisujen lisäksi uusia tuotteita ja ohjelmistoja.

 

Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Siemens Osakeyhtiö

Viestintäjohtaja                

050 684 07