Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Tavoitteena älykäs ja ympäristöystävällinen kaupunki

Muita keinoja ovat esimerkiksi energiankulutusta vähentävä älykäs sähköverkko, uusiutuva ja paikallinen energiantuotanto, autojen yhteiskäyttö sekä älyrakennukset. Kaikkiaan tässä tutkimuksessa löydettiin noin 20 energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä vähentävää keinoa.

- Tämä tutkimus vahvistaa näkemystämme siitä, että kaupunkilaisten hyvinvointia voidaan parantaa teknologian avulla. Usein ratkaisut myös maksavat itsensä takaisin kohtuunopeasti esimerkiksi energiansäästöllä, Siemens Osakeyhtiön toimitusjohtaja Janne Öhman pohtii.
Hiilidioksidipäästöjä mahdollista vähentää reilusti
Uusien teknologioiden ja niiden mahdollistamien käyttäytymismallien ansiosta Linnakaupungin ja Skanssin liikenteen hiilidioksidipäästöjä olisi mahdollista vähentää lähes 70 prosenttia. Energia- ja rakennusinfrastruktuurissa löydettiin 42 prosentin säästöpotentiaali. 

Selvitys osoitti, että kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen toteuttaminen edellyttää uudenlaista suunnittelua, jossa uudet vaatimukset huomioidaan mahdollisimman varhain. Uusien teknologioiden toteuttaminen tai eri teknologioiden integrointi on huomattavasti vaikeampaa ja kalliimpaa, jos rakentaminen on jo edennyt pitkälle.

- Tämä raportti on enemmän kuin vain keskustelunavaus. Näistä kaupunginosista aiotaan rakentaa viihtyisiä ja kestävän kehityksen mukaisia. Siemensin kanssa olemme nyt tehneet hyvät työkalut tämän saavuttamiseen, kaupunginjohtaja Aleksi Randell sanoo.
- Tutkimuksessa tunnistimme kaupunginosien kestävän kehityksen suurimmat haasteet ja valitsimme parhaat työkalut niiden ratkaisemiseen, Öhman kertoo.
Yksi tärkeä tulos oli ns. työkalupakki, jota voidaan hyödyntää kestävän kehityksen mukaisten kaupunginosien toteuttamisessa Turkuun tai muualle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kestävän kehityksen mukaisten kaupunginosien toteuttamiseen on luotu näin perusteellinen konsepti.
- Uskomme, että kehittämästämme työkalupakista on hyötyä muissakin kaupungeissa, Randell arvioi.

Skanssin ja Linnakaupungin kestävän kehityksen raportti ja kaupunginosien kehittämistyökalut ovat toinen vaihe kolmivuotisesta strategisesta yhteistyöstä. Ensimmäisessä vaiheessa Siemens ja Turku selvittivät raitiotien vaikutuksia. Yhteistyösopimus solmittiin helmikuussa 2012.
Raportti Linnakaupungin ja Skanssin kestävästä kehityksestä
Turun ja Siemensin strateginen yhteistyö
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Mr. Laura Maura

Kehitysjohtaja, Siemens Osakeyhtiö

050 567 1677

Mr. Risto Veivo

Erityisasiantuntija, Turun kaupunki

050 5590 417

Related Links