Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Suomeen lisää uusiutuvaa energiaa ja vähemmän hiilipohjaista varavoimaa   

Sinebrychoff on tehnyt sopimuksen liittymisestä Siemensin virtuaalivoimalaitospalveluun. Sinebrychoffin Keravan kiinteistöön ja tuotantolaitokseen toteutetaan älykäs energianhallintajärjestelmä. Lisäksi tuotantolaitoksen yhteyteen asennetaan 20 MWh:n kokoinen sähkövarasto. Modulaarinen sähkövarasto on kooltaan puolisen jalkapallokenttää, ja se koostuu akuista, jotka ovat kooltaan 2m x 2m x 2m. Asennustöiden valmistelu on käynnistetty, ja tavoitteena on, että sähkövarasto olisi toiminnassa viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä. 
Älykkään energiahallintajärjestelmän rakentaa Siemens Osakeyhtiö. Sen tytäryhtiö VIBECO Oy toimittaa virtuaalivoimalaitospalvelun ja vastaa siten kulutusjoustomarkkinoille osallistumisesta Sinebrychoffin puolesta. Sinebrychoff on järjestelmän isäntäyhtiö ja luo mahdollisuuden kulutusjoustoille sähkömarkkinoilla.
Älykkään energiahallintajärjestelmän, virtuaalivoimalaitospalvelun, muut teknologiauusinnat sekä rahoitusratkaisun toimittaa Siemens Osakeyhtiön koordinoima ekosysteemi.  Ensimmäistä kertaa laajassa palvelukokonaisuudessa on mukana myös ulkomainen sijoittaja, jonka pääasiallisena investointikohteena ovat kestävää kehitystä edistävät ratkaisut.  
Palvelukokonaisuuden toimittavassa ekosysteemissä ovat seuraavat toimijat:
- Siemens Osakeyhtiö: teknologiaratkaisut kuten kiinteistön automaatiojärjestelmäpäivitykset, mikroverkko sekä sähkövaraston edellyttämät 110 kV:n sähköliitynnät ja 110 kV:n päämuuntaja, elinkaaripalvelut sekä hankkeen tekninen integrointi ja projektin johto. 
- VIBECO Oy: virtuaalivoimalaitospalvelu ja kaupankäynti energiamarkkinoilla, Siemens Osakeyhtiön tytäryhtiö
- MW Storage: Hankkeen pääsijoittaja, sveitsiläinen yhtiö, joka rahoittaa merkittäviä sähkövarastohankkeita Euroopassa. 
- Siemens Financial Services: Hankkeen toinen sijoittaja sekä rahoitusratkaisun hallinnoija.
- Fluence: Modulaarisen akun toimittaja, Siemens AG:n ja AES:n akkuteknologian yhteisyritys, globaali markkinajohtaja akkuteknologioissa.
Joustoilla vihreää energiaa, mutta miten?
Sään vaihtelut vaikuttavat osaltaan uusiutuvan energian (mm. aurinko, tuuli, vesi) tuotantoon. Sen lisääminen edellyttää keinoja sähköverkon tasapainottamiseksi. Jotta sähköverkko toimii häiriöttömästi, tuotannon ja kulutuksen on oltava koko ajan tasapainossa.  
Jos kulutus ei jousta, tuotannon on joustettava eli käytännössä on käynnistettävä fossiilipohjainen varavoimalähde, mikä on vähemmän kestävä ratkaisu. Hyviä kulutusjouston lähteitä ovat kiinteistöt, erityisesti teollisuuskiinteistöt. Työ- ja elinkeinoministeriön energiakärkihanketuen avulla Siemens käynnisti uuden virtuaalivoimalaitospalvelun, jonka kautta erikokoiset kiinteistöt voivat helposti liittyä osaksi energiamarkkinoita ja tarjota kulutusjoustoa. 
Sähkövarastojen avulla teollisuus ja kiinteistöt pystyvät tuottamaan energiamarkkinoille enemmän kulutusjoustoa. Lisäksi uusiutuvaa energiaa voidaan hyödyntää tehokkaasti, jos sitä voidaan varastoida myöhempää käyttöä varten. Olemalla osa virtuaalivoimalaitospalvelua Sinebrychoffin kiinteistö ja akusto tuottavat joustoja Suomen sähkömarkkinoille, mikä edistää hiilineutraalin energian lisääntymistä.
”Olemme Sinebrychoffilla tyytyväisiä siitä, että yhdessä Siemensin kanssa olemme nyt osa isoa kansallista hanketta ja että voimme teollisuuskiinteistöllämme edistää Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista. Kulutusjoustomarkkinoille osallistuminen tarkoittaa meille myös sitä, että voimme parhaassa tapauksessa saada sähkömarkkinoilta tuottoa, mutta myös säästöjä, sillä älykäs järjestelmä ennustaa säätilavaihteluita. Näin voimme ennakoiden optimoida kiinteistön lämmitys- ja jäähdytystarpeen”, sanoo Sinebrychoffin tuotanto- ja toimitusketjujohtaja Pasi Lehtinen. 
”Suomen hiilineutraalia tulevaisuutta edistävät nopeimmin ratkaisut, jotka ovat yrityksille helppoja ja taloudellisesti järkeviä. Työ- ja elinkeinoministeriön energiakärkihanketuki auttoi käynnistämään virtuaalivoimalaitospalvelun, jonka kautta energiateollisuus, muu teollisuus ja kiinteistöt voivat edistää yhteistä hyvää ja hyötyä siitä itsekin. Sinebrychoffin kumppanuus tuo ekosysteemiin merkittävän teollisuustoimijan, mikä vie Suomen tavoitetta eteenpäin.  Tämä ekosysteemi voi myös olla ensimmäinen askel, joka mahdollistaa energiankäyttösektoreiden yhdistämisen tulevaisuudessa ”, sanoo liiketoimintajohtaja Ville Stenius, Siemens Osakeyhtiöstä.   
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluja ja tuotteita kiinteistöihin, älykkääseen sähköverkkoon sekä digitalisoituvaan teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon.  Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Energy Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on aluekonttorit Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä VIBECO Oy -niminen tytäryhtiö Suomessa. Siemens Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa. siemens.fi 
Press Folders

Seuraa meitä Twitterissä

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja

Siemens Osakeyhtiö                                         

05068407