Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemensistä Manufacturing Performance Days 2015 -kongressin strateginen partneri

-  Menestyäkseen suomalaisen teollisuuden on oltava edelläkävijä uuden teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Digitalisaatio merkitsee datan hyödyntämistä, tietoa päätöksen tueksi ja parhaimmillaan myös uusia liiketoimintamalleja. Kyseessä on uusi aikakausi, sillä yhtiöt voivat verkottua läheisesti, kommunikoida suoraan loppukäyttäjien kanssa sekä kohdentaa kuluttajille heidän tarpeidensa mukaisia tuotteita.   Suomalaisen teollisuuden on nyt ymmärrettävä ja hyödynnettävä teknologian kehitystarpeet. Tämä on keino lisätä joustavuutta, tehokkuutta ja nopeutta, mikä on teollisuuden kilpailukyvyn edellytys, Siemens Osakeyhtiön toimitusjohtaja  Janne Öhman arvioi.
Teollisuus 4.0 keskiössä
Yksi MPD2015:n keskeisistä aiheista on Industry 4.0, jonka avainsanoja ovat teollinen internet, digitalisaatio ja asioiden internet (Internet of Things). Kongressi keskustelee aidosta kilpailukyvystä, kasvusta ja työpaikkojen palauttamisesta Eurooppaan samoin kuin joustavasta, kysyntävaihtelut ja riskit kestävästä valmistuksesta. Tähän keskusteluun Siemens tuo kokemuksia ja osaamista Suomesta ja maailmalta.

- Olemme olleet kehittämässä suomalaista yhteiskuntaa ja teollisuutta jo 160 vuotta. Siemensin paikallinen osaaminen ja kansainvälinen kokemus ovat tuoneet Suomen osaksi globaalia viestintäverkkoa, sähköistänyt maata ja automatisoinut teollisuutta. Olemme teollisuuden ja yhteiskunnan partneri myös seuraavat 160 vuotta. Seuraava kehitys, missä olemme tukemassa edelläkävijöitä, on digitalisaatio, Öhman kertoo.

Monialayhtiö Siemens näkee esimerkiksi teollisuuden ohjelmistot tärkeänä kasvualana. Näitä hyödyntämällä myös suomalainen teollisuus kykenee parantamaan tuottavuuttaan, joustavuuttaan ja luotettavuuttaan sekä lyhentämään tuotekehitysaikaa.

- Suomessa on hyvät lähtökohdat digitalisaatiolle ja datan hyödyntämiselle.  Meillä on myös vahva IT-kulttuuri.  Digitalisaatioon liittyviä kehityshankkeita on käynnissä, mutta vauhtia tarvitaan lisää.  Kilpailukyvyn lisääminen teollisuus 4.0 -vision kautta edellyttää monien eri toimijoiden mukana oloa.  Siten voimme vahvistaa teollisuusklusteria.  Suomen on oltava kilpailukykyinen vaihtoehto, kun teollisuus alkaa tehdä paluumuuttoa Aasiasta Euroopaan, Öhman visioi.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja, Siemens Osakeyhtiö

00358 (0) 50 684 07

Related Links