Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemensin Vision 2020+ suuntaa tulevaisuuteen

Seurauksena toimenpiteistä odotetaan liikevaihdon ja tulosmarginaalin (profit margin) kasvavan kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä.  Osakekohtaisen tuloksen odotetaan kasvavan liikevaihtoa nopeammin keskipitkällä aikavälillä.

Vuonna 2014 käynnistetty Vision 2020 -strateginen ohjelma on suurimmaksi osaksi toteutettu - nopeammin ja menestyksellisemmin kuin suunniteltiin.- Olemme tehneet kovasti työtä viimeiset neljä vuotta.  Nyt lähes kaikki liiketoiminnot ovat kannattavampia, myös asiakastyytyväisyys on ennätyksellisen korkea ja Digital Factory -liiketoimintamme on markkinajohtaja, sanoi Siemensin pääjohtaja Joe Kaeser.
- Hallintoneuvosto tukee yhtiön strategista kehitystä edelleen ja on vakuuttunut, että Vision 2020+ on erinomainen suunnitelma muutoksen kiihdyttämiseen ja Siemensin vahvistamiseen seuraavalle vuosikymmenenelle, sanoi hallintoneuvoston puheenjohtaja Jim Hagemann Snabe.

Kaeserin mukaan yhtiöt usein välttelevät välttämättömien muutosten tekemistä ennen kuin ne ovat ajautuneet vaikeuksiin.
- Olisi vastuutonta levätä laakereilla nyt.  Globaali muutos ja sen vauhti vain kiihtyvät.  On velvollisuutemme varautua siihen.  Olemme vakuuttuneita, että nyt on oikea aika muokata tulevaisuuttamme kestävästi, sanoi Kaeser.  Siemensin pääjohtajalle digitalisaatio - teollisuuden neljäs vallankumous, on teolllisuushistorian suurin muutos.

- Selviytyjiä eivät ole suurimmat yhtiöt, vaan ne jotka kykenevät muuttumaan.  Siksi syvennämme omistajuuskulttuuria ja annamme liiketoiminnoille enemmän vastuuta.  Tämä koskee myös liiketoimintaan liittyviä muita funktioita, sanoi Kaeser.  Lisäksi yhtiön markkinat ovat keskellä suurta muutosta, joka aiheutuu sellaisista megatrendeistä kuin sähköinen liikenne ja hajautettu energiajärjestelmä.  Siemens haluaa hyödyntää ja aktiivisesti muokata näitä muutoksia.
Kaeser on vakuuttunut, että Vision 2020+ -ohjelma yhdistää eri sidosryhmien intressit.

- Meidän pitää olla vielä nopeampia ja asiantuntevampia, kun tuemme ja neuvomme asiakkaitamme heidän tavoitteidensa saavuttamisessa - eikä vain digitalisaatiossa. Henkilöstölle seuraavan sukupolven Siemens tarkoittaa suurempaa henkilökohtaista vapautta ja luovuutta sekä enemmän mahdollisuuksia ottaa vastuuta. Sijoittajatkin hyötyvät, koska anamme liiketoiminnoillemme kaikki työkalut olla parhaita markkinoillaan. Ja vieläkin vahvempi Siemens on paremmassa asemassa sosiaalisten velvotteiden hoitamisessa, hän lisäsi.
Uusi rakenne: enemmän yrittäjämäistä vapautta - vähemmän keskitettyä hallintoa
Uuden yhtiörakenteen tavoitteena  on tarjota Siemensin liiketoiminoille enemmän yrittäjämäistä vapautta. Seurauksena nykyinen divisioonarakenne poistuu, alueellista organisaatiota uudistetaan asiakassunntautuneisuuden lisäämiseksi ja pääkonttoreita virtaviivaistetaan.

- Strategian edelleen kehittämiseksi rakennamme seuraavan sukupolven Siemensiä. Pääkonttorin vähempi ohjaus ja suurempi vapaus liiketoiminnassa tekevät meistä vahvempia ja joustavampia, sanoi Kaeser.

Yhtiössä on kolme operatiivista yhtiötä ja kolme strategista yhtiötä. Se auttaa Siemensiä terävöittämään keskittymistä asiakkaisiin ja suuntaamaan toimintaa kyseisen teollisuudenalan vaatimuksiin.

- Ohi ovat ne päivät, jolloin projekti-, tuote- ja palveluliiketoiminnan erilaisia vaatimuksia voitiin johtaa keskitetysti ja tehokkaasti.Uusi rakenne on voimassa 1.10.2018 alkavan tilikauden alusta. Toteuttaminen etenee vaiheittain ja saadaan valmiiksi 31.3.2019 mennessä.
Nykyiset divisioonat - Building Technologies, Energy Management, Power and Gas, Digital Factory ja suurelta osin Process Industries and Drives yhdistetään operatiivisiin yhtiöihin.

Operativiset yhtiöt:

Gas and Power (GP)
• Pääkonttori: Houston, Texas
• Toimitusjohtaja: Lisa Davis
• Operatiivinen johtaja: Tim Holt
• Talousjohtaja: Michael Becker
• Globaali liikevaihto on noin 21 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 71 000. Tilkauden 2017 voittomarginaali oli noin yhdeksän prosenttia.

Smart Infrastructure (SI)
• Pääkonttori: Zug, Sveitsi
• Toimitusjohtaja: Cedrik Neike
• Operatiivinen johtaja: Matthias Rebellius
• Talousjohtaja: Axel Meier
• Globaali liikevaihto on noin 14 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 71 000. Tilkauden 2017 voittomarginaali oli noin 11 prosenttia.

Digital Industries (DI)
• Pääkonttori: Nürnberg, Saksa
• Toimitusjohtaja: Klaus Helmrich
• Operatiivinen johtaja: Jan Mrosik
• Talousjohtaja: Maria Ferraro
Globaali liikevaihto on noin 14 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 78 000. Tilkauden 2017 voittomarginaali oli noin 16 prosenttia.Strategisiin yhtiöihin kuuluvat Siemens Healthineers ja Siemens Gamesa Renewable Energy, jotka ovat kaksi täysin konsolidoitavaa yhtiötä ja joista Siemensillä on enemmistöosuus. Niihin sisältyy myös Siemensin liikenneratkaisut siihen asti kunnes yhdistyminen Alstomin kanssa toteutuu.Lisäksi muodostetaan palveluyhtiöt, joihin tulevat nykyinen Financial Services, Global Business Services ja Real Estate Services. Siemensin palveluportfolion optimoinnin odotetaan lisäävän tehokkuutta merkittävästi.

Corporate Development johtaa keskitetysti Siemensin teknogiayksikköä (Corporate Technology) ja Siemensin omistuksessa olevia pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset).  Jatkossa Pk-yritystoiminnoissa hallinnoidaan pääomasijoituksia sekä operatiivista liiketoimintaa.  Operatiiviset liiketoiminnot polveutuvat  pääasiassa nykyisestä PD-divisioonasta. Lisäksi Pk-yrityksiin kuuluu Siemens Postal Parcel & Airport Logistics sekä  EM-divisioonan merenalaiset toiminnot. Pk-yritykset työllistävät nyt noin 21 000 henkilöä ja tuottavat noin 5 miljardin euron liikevaihdon. Tilikauden 2017 nettotappio oli yli 300 miljoonaa euroa. Vuoteen 2023 mennessä pk-yritysten odotetaan saavuttavan viiden prosentin tulosmarginaalin. Jochen Eickholt johtaa pk-yksikköä.Tulevaisuudessa yhtiön pääkonttori on toiminnoiltaan huomattavasti kevyempi, koska osa sen tehtävistä ja työntekijöistä siirtyy muille yksiköille. Pääkonttori keskittyy jatkossa ydintehtäviin (rahoitus, hallinto ja markkinat, laki ja compliance, henkilöstö ja viestintä).
Digitalisaatioliiketoimintojen laajentaminen

Mendixin hankkiminen ja IoT Integration Services -liiketoimintaan siirtyminen mahdollistavat Siemensille markkinajohtajuuden kasvattamisen teollisessa digitalisaatiossa. mendix on johtava edelläkävijä niin kutsuttujen vähän koodausta vaativien sovelluskehitysalustojen alueella (low-code application development platforms). mendix-tekniikka mahdollistaa mm. ohjelmoinnin ja käyttöönoton jopa kymmenen kertaa nopeammin. Nopeuden ansiosta MindSphere-asiakkaat voivat kehittää omia sovelluksiaan huomattavasti nopeammin sekä edullisemmin. Kauppahinta on 0,6 miljardia euroa. Kauppa on kilpailuviranomaisten hyväksyttävänä, ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Lisätietoja yrityskaupasta on luettavissa englanniksi täältä: www.siemens.com/press/PR2018080264COEN.

Muodostettavan IoT Integration Services –liiketoimintayksikön myötä Siemens laajentaa IoT-osaamistaan ja tarjoaa samalla asiakkailleen kattavaa tukea yritysten digitaalisessa murroksessa. Monien vuosien kokemus eri toimialoilta sekä laaja teknologiaosaaminen esim. tekoälystä ja tietoturvasta, mahdollistavat kattavat konsultointi-, suunnittelu-, prototyyppi- ja toteutuspalvelut. IoT-markkinoiden odotetaan kasvavan 10-15 prosenttia vuoteen 2025 saakka. Siemens aikoo palkata noin 10 000 työntekijää IoT-osaamisalueelle vuoteen 2025 mennessä.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa. www.siemens.fi
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja, Siemens Osakeyhtiö

00358 (0) 50 684 07

Related Links