Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemensin uusi ohjelmisto auttaa kaupunkeja parantamaan ilmanlaatuaan

Ilmanlaadun ennusteet on tuotettu algoritmien avulla, ja ne ovat yhteydessä neuroverkkoon (ANN). Ajankohtaisten ja historiatietojen perusteella mallinnetaan ilmanlaatua sekä sään ja liikenteen yhteisvaikutuksia. Kaupunkien päättäjät voivat hyödyntää näitä tietoja toimenpideratkaisuissa ja -suosituksissa, jotka vähentävät typpioksidi- ja pienhiukkaspitoisuuksia.

"Data on todella vain raaka-ainetta. Siitä saadaan täysi hyöty vasta, kun se kerätään oikein, analysoidaan oikein, tehdään oikeat päätelmät sekä simuloidaan ja arvioidaan eri vaihtoehdot ", Roland Busch, Chief Technology Officer ja Siemens AG:n johtoryhmän jäsen, sanoo.
"Tämä tekee City Air Managementistä ainutlaatuisen ohjelmistoratkaisun. Se on tällä hetkellä älykkäin saatavilla oleva työkalu kaupungeille, jotka haluavat parantaa ilmanlaatua. "
Ilmanlaadun parantaminen osaksi kaupunkien kehittämistä
Antureiden keräämään datan perusteella CyAM voi esimerkiksi suositella toimenpiteitä, joilla parantaa ilmanlaatua lyhyellä aikavälillä. Tällaisia toimia voivat esimerkiksi olla:
  • vähäpäästöisten vyöhykkeiden luominen
  • nopeusrajoitusten pienentäminen
  • paikallisen joukkoliikennepalveluiden tarjoaminen veloituksetta rajoitetuksi ajaksi.
Kaupungit voivat myöhemmin integroida näistä toiminnoista saatuja kokemuksia keskipitkän ja pitkän aikavälin strategiasuunnitteluun.

Siemens aikoo kehittää CyAM-ratkaisun hyödyntämiseen tarkoitetun digitaalisen alustan kahden yhteistyökumppaninsa, SSKGC:n (Sino-Singapore Guangzhou Knowledge City Investment and Development Co) ja Ascendas-Singbridgen kanssa. Tulevan alustan avulla hallinnoidaan ohjelmistoja sekä hyödynnetään analytiikkaa ja tekoälyä.

Tarkoituksena on tarjota räätälöityjä ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia ratkaisuja kestävään kaupunkikehitykseen ja ilmanlaadun valvontaan.

 

Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Hannes Mäe

Siemens Osakeyhtiö

Branch Office General Director, Estonia
Head of Energy Management Division, Estonia

+372 50 77769

Related Links