Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemensin uudelleenorganisointi on saatu päätökseen – Tilaukset ja liikevaihto kasvoivat

-  Liiketoiminnan volyymin näkökulmasta suoriuduimme hyvin markkinoillamme.  Kannattavuus näyttää, että meidän täytyy vielä tehdä parannuksia joissain liiketoiminnoissa, sanoi Siemens AG:n pääjohtaja  Joe Kaeser.

Siemensin tilaukset kasvoivat 16 prosenttia 20,8 miljardiin euroon tilikauden toisella neljänneksellä.  Raideliikenteestä saatiin merkittäviä tilauksia.  Ilman valuuttakurssien ja portfoliomuutosten vaikutuksia kasvu oli 7 %. Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 18,0 miljardiin. Liikevaihdon suhde tilauksiin oli 1,15 (book-to-bill ratio: saadut tilaukset/liikevaihto).  Vertailukelpoinen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.
Liiketoimintojen tulos oli 1,7 miljardia euroa, joka on 5 prosenttia edellisvuotta pienempi.  Tuloksen heikkeneminen aiheutui pääosin Power and Gas -divisioonasta.

Tulos verojen jälkeen (net income) oli 3,9 miljardia euroa. Se sisältää 1,6 miljardia euroa kuulolaiteliiketoiminnan myynnistä, 1,4 miljardia euroa Siemensin kodinkoneliiketoimintaosuuden myynnistä sekä 0,2 mijardi euroa sairaaloiden informaatioliiketoimintojen myynnistä.  Osakekohtainen tulos (EPS) oli 4,70 euroa.
Yhtiö julkisti vuosi sitten vision 2020. Toteutus on aikataulussa. Kannattavuuden parantamiseksi tehdään edelleen uusia toimenpiteitä, kuten Power and Gas -divisioonan kannattavuuden parantaminen sekä liiketoimintojen uudelleenorganisointi alhaisen kannattavuuden liiketoiminnoissa.

-  Muuten yhtiön uudelleenorganisointi on suurimmaksi osaksi toteutettu, sanoi Siemens AG:n pääjohtaja Joe Kaeser.

Uudelleenorganisointi koskee noin 4500 työpaikkaa globaalisti.  Niistä 2200:n arvoidaan olevan Saksassa.
Power and Gas -divisioonassa Siemens suunnittelee mm. myyntitoimintojen yhdistämistä, noin 100 miljoonan euron investointia tutkimukseen ja tuotekehitykseen, portfoliorakenteen optimointia sekä kustannusaseman parantamista.

Näillä toimenpiteillä vastataan erityisen vaikean toimintaympäristön haasteisiin energian tuotannossa.  Divisioonan on pystyttävä vastaamaan niihin haasteisiin, jotka aiheutuvat mm. määräysten muuttumisesta, valtavasta hintatason heikkenemisestä, agressiivisesta kilpaillutilanteesta sekä alueellisesta ylikapasiteetista.
Vision 2020 toteuttaminen alkoi tämän tilikauden alussa 1.10.2014.  Vision päätavoite on suunnata yhtiö kohti kasvua sähköistyksen, automaation ja digitalisaation alueilla. Lisäksi portfoliota keskitetään entisestään sekä toteuteutetaan tiettyjä toimenpiteitä yhtiön kestävän, operationaalisen tehokkuuden kasvattamiseksi.

Siemens järjestää toimittajille verkkokonferenssin 7.5.2015 kello 11.40. Konferenssiin pääsee osoitteesta: 

Earnings Release Q2 FY 2015
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja, Siemens Osakeyhtiö

00358 (0) 50 684 07

Related Links