Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemensin toisella neljänneksellä tilaukset kasvoivat

Tilikauden 2013 toisella neljänneksellä uudet tilaukset kasvoivat 20 prosenttia 21,5 miljardiin euroon edellisen tilikauden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  Energiasektorin tilaukset kasvoivat 46 prosenttia 8,5 miljardiin euroon, erityisesti merituulivoimatilausten vuoksi. Terveydenhuollon sektorin tilaukset kasvoivat kolme prosenttia 3,3 miljardiin euroon. Kaupunkisektorin tilaukset kasvoivat 34 prosenttia. Kasvuun vaikuttivat erityisesti merkittävät junatilaukset Itävallasta ja Saksasta.

Liikevaihto pieneni seitsemän prosenttia. Eniten laskua oli nopeasyklisessä teollisuuden tuotekaupassa.
Sektoreiden liiketoiminnan tulos oli lähes 1,4 miljardia euroa. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna tulos pieneni. Tulokseen vaikuttivat erityiset kuluerät sekä pienentynyt liikevaihto. Liiketoimintasektoreiden tulosta kuormittivat suurnopeusjunaliiketoiminta sekä projektit merituulivoimaloiden liittämiseksi verkkoon Pohjanmerellä. Sektorit raportoivat 104 miljoonan euron ylimääräiset kulut, jotka aiheutuivat Siemens 2014 -ohjelman toteuttamisesta.

Jatkuvien liiketoimintojen tulos pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla erityisesti NSN:n myönteisen kehityksen vuoksi. Tulos verojen jälkeen kasvoi 10 prosenttia noin miljardiin euroon.
Siemens 2014 -ohjelman toteuttaminen etenee hyvin. Ohjelman tavoitteena on kasvattaa liiketoimintasektoreiden tulosprosentti (tulos/liikevaihto) 12 prosenttiin tilikaudella 2014. Yhtiössä on määritelty noin 20 000 toimenpidettä kilpailukyvyn ja tehokkuuden kasvattamiseksi sekä kulujen alentamiseksi.  Osa toimenpiteistä on jo toteutettu. Energiasektorilla on merkittävin osuus yhtiön vähintään kuuden miljardin euron säästöistä.
Tilikaudella 2013 Siemens odottaa vaatimatonta orgaanista tilausten kasvua. Taloudellisen toimintaympäristön vuoksi lyhytsyklisen liiketoiminnan haasteet jatkuvat, joten yhtiö ennakoi liikevaihtonsa pienenevän lievästi tällä tilikaudella edelliseen tilikauteen verrattuna. Siemens 2014 -ohjelman odotetaan aiheuttavan 0,9 miljardin kulut tilikaudella 2013. Jatkuvien liiketoimintojen tuloksen odotetaan olevan alkuperäisten arvioiden mukainen, 4,5 miljardia euroa. Alkuperäisessä arviossa ei ollut huomioitu lainsäändännön tai merkittävien portfoliomuutosten aiheuttamia vaikutuksia.  Aurinkoenergialiiketoiminnan muutosten odotetaan aiheuttavan korkeintaan 0,5 miljardin euron kulut.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja, Siemens Osakeyhtiö

00358 (0) 50 684 07

Related Links