Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemensin toinen vuosineljännes oli vaihteleva

Yhtiön tulos verojen jälkeen (net income) kasvoi toisella vuosineljänneksellä noin 1,2 miljardiin euroon. Valuuttakurssien vaikutuksista huolimatta, liiketoimintasektoreiden tulos kasvoi 16 prosenttia 1,6 miljardiin euroon. Euron vahvuuden vuoksi Siemens odottaa valuuttakurssien vaikuttavan edelleen.

Siemensin liiketoiminnoista parhaan tuloksen, 531 miljoonaa euroa,  teki terveydenhuollon sektori .  Myös liikevaihto ja tilaukset kasvoivat. 

Energiasektorin tulos, 255 miljoonaa euroa, oli edellisvuotta pienempi.  Tulosta heikensivät sähkönsiirron projekteihin sekä tuulivoimalaitoksiin liittyneet kustannukset sekä heikosta markkinatilanteesta aiheutunut liikevaihdon pieneneminen.
Teollisuussektorin tulos oli lähes kolmanneksen edellisvuotta parempi ja kasvoi 456 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi viisi prosenttia ja tilaukset 12 prosenttia.  Kaupunki- ja infrastruktuuriratkaisuja tarjoavan sektorin tulos parani eniten 325 miljoonaan.  Sektorin liikevaihto kasvoi 12 prosenttia mutta tilaukset pienenivät edellisen tilikauden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  Edellisellä tilikaudella sektori sai huomattavia raideliikenteen tilauksia.

Siemens odottaa markkinoiden jatkuvan haastavina tilivuonna 2014. Yhtiön lyhytsyklisen liiketoiminnan ei odoteta lähtevän kestävään kasvuun kuin vasta tilivuoden lopulla. Siemens odottaa tilausten ylittävän liikevaihdon. Olettaen, että jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto säilyy edellisen vuoden tasolla Siemens odottaa osakekohtaisen tuloksen kasvavan tilivuonna vähintään 15 prosenttia 5,08 euroon.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja, Siemens Osakeyhtiö

00358 (0) 50 684 07

Related Links