Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemensin tilikausi 2013 alkoi vakaasti

Tilauskanta oli 97 miljardi euroa ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa.
Sektoreiden ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoiminnan tulos kasvoi neljä prosenttia 1,7 miljardiin euroon edellisvuoteen verrattuna.  Tulos kasvoi energian ja terveydenhuollon sektoreilla.  Jatkuvien liiketoimintojen tulos laski hieman 1,3 miljardiin euroon.  Tulos verojen jälkeen oli 1,2 miljardia euroa.

Tilikauden 2013 näkymät ovat ennallaan.  Yhtiö aloittaa koko yhtiötä koskevan Siemens 2014 -ohjelman toteuttamisen.  Sen tavoitteena on nostaa sektoreiden tulosmarginaali (tuloksen ja liikevaihdon suhde) vähintään 12 prosenttiin tilikaudella 2014.

Ohjelman ensimmäisenä vuonna 2013 tilausten odotetaan kasvavan maltillisesti, ja liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla.  Jatkuvien liiketoimintojen tuloksen odotetaan olevan 4,5 - 5,0 miljardia euroa.  Tulosennusteessa on huomioitu kirjanpitokäytäntöjen muutoksista (IAS 19R) aiheutuneet vaikutukset  Samoin tulosennusteessa on huomioitu 1,0 miljardin kulut tuottavuuden kasvattamisesta, jonka vaikutukset toteutuvat tilikaudella 2014.
Siemens Suomessa
Siemens on innovatiivisten teknologioiden ja asiantuntijapalveluiden toimittaja, joka toimii teollisuuden, energian, intrastruktuuri- ja kaupunkiratkaisujen sekä terveydenhuollon aloilla. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare, Siemens Healthcare Diagnostic, Oy Osram Ab ja Siemens Financial Services. Siemens Osakeyhtiöllä on aluekonttorit myös Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Lisäksi Suomessa toimivat BSH Kodinkoneet Oy ja Nokia Siemens Networks, jotka ovat 50-prosenttisesti Siemensin omistamia yhtiöitä. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto on Suomessa ja Baltiassa noin 245 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 680. Siemens AG:n liikevaihto on 73,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 360 000. Siemens toimii noin 190 maassa. Lisätietoja:  www.siemens.fi.
Tässä asiakirjassa annetut lausunnot, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, joihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Todelliset tulokset saattavat poiketa tulevaisuuteen suuntautuvista lausunnoista. Siemens AG ei ota velvollisuudekseen julkaista näihin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin tämän päivän jälkeen odottamattomien tapahtumien vuoksi mahdollisesti tehtäviä korjauksia.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja, Siemens Osakeyhtiö

00358 (0) 50 684 07

Related Links