Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemensin, Berliinin teknillisen yliopiston ja Oxfordin yliopiston selvitys:
Suomessa parhaat valmiudet energiamurrokseen

Yhteisessä tutkimusprojektissa, Siemens, Berliinin teknillinen yliopisto (TU) ja Oxfordin yliopisto kehittivät kattavan indeksin, jonka avulla voidaan arvioida mahdollisuuksia ja esteitä uusien, sähköverkon ja sähkönkulutuksen rajapinnassa olevien teknologioiden hyödyntämiseksi.  "Energiamurroksen toteuttamiseen ei ole yhtä, kaikille sopivaa ratkaisua. Monet tekijät vaikuttavat siihen, mitkä ratkaisut ovat hyödynnettävissä eri alueilla ja miten valmiita maat ovat ottamaan niitä laajasti käyttöön”, sanoo Michael Weinhold, teknologiajohtaja Siemensin Smart Infrastructure -liiketoimintayksiköstä.
Kolmen organisaation yhteisselvityksessä analysoitiin maailmanlaajuisesti 36 maan valmiudet ja tarpeet sähköverkon ja kulutuksen rajapinnassa oleville, energiamurrosta tukeville ratkaisuille. Kunkin maan tulokset käyvät ilmi juuri julkaistusta selvityksestä. ”Päättäjille ja yrityksille voi olla erittäin arvokasta ymmärtää tietyn maantieteellisen alueen tarpeet ja valmiudet Grid edge -teknologioille ”, Weinhold sanoo. "Esimerkiksi tietyt ohjausmekanismit voivat kannustaa ja nopeuttaa yritysten energiamurrosta tukevia toimenpiteitä.”
Päähuomio viidessä maassa – Suomi edelläkävijänä
Selvityksessä keskityttiin Suomeen, Saksaan, Singaporeen, Iso-Britanniaan ja Kaliforniaan. Nämä alueet valittiin, koska ne ovat olleet viime vuosina edelläkävijöitä nykyaikaisten energiateknologioiden kehittämisessä ja käyttöönottamisessa. Tutkimus osoitti, että Suomessa on parhaat valmiudet energiamurrokseen erityisesti edistyneiden kulutusjoustomarkkinoiden ja hiilen korkean hinnan vuoksi. Kaliforniassa taas tarve on suurin erityisesti aurinkopaneelien laajan levinneisyyden vuoksi. Saksa ja Iso-Britannia ovat vähän Kaliforniaa jäljessä tarpeessa, kun taas Singaporessa tarve on matala vaikka valmiudet ovat suuret. Singaporen matala tarve perustuu vaatimattomiin suunnitelmiin uusituvan energian hyödyntämisessä. 
Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin 31 muuta maata eri mantereilta. Niiden joukossa ovat mm. Kiina, Intia, Venäjä, Kanada, Norja, Etelä-Afrikka ja Sveitsi. 
Yksi merkittävä sähköntuotannon ja -kulutuksen rajapinnassa oleva teknologiaratkaisu on virtuaalivoimalaitospalvelu, jonka Siemens on kehittänyt Suomessa. Sen kautta erilaiset sähkönkuluttajat, kuten kiinteistöt ja teollisuus, voivat toimia aktiivisesti energiamarkkinoiden joustona. Ratkaisu vähentää hiilipohjaisen varavoiman tarvetta ja edistää siten Suomen hiilineutraalisuustavoitteita. Ratkaisun ympärille on syntynyt merkittävä ekosysteemi, jossa ovat jo mukana Lidl, Sinebrychoff, Sello, Lappeenrannan kaupunki, Hartwall, Hullu Poro ja VR.  Ratkaisun syntymistä ja yleistymistä ovat vauhdittaneet merkittävästi TEM, Fingrid, Teknologiateollisuus ja EK. 
”Ratkaisu ei olisi voinut syntyä muualla kuin Suomessa, jossa meillä ovat edistykselliset markkinat ja asiakkaat sekä myös laaja yhteiskunnallinen tuki ekosysteemin syntymiselle. Tarve kysyntäjoustolle ja muille energiamurrosta tukeville ratkaisuille on kuitenkin globaali, kuten tämäkin selvitys osoittaa”, toteaa virtuaalivoimalaitospalvelua johtava Veikka Pirhonen Siemens Osakeyhtiöstä.
Siemens Suomessa 
Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluja ja tuotteita kiinteistöihin, älykkääseen sähköverkkoon sekä digitalisoituvaan teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon.  Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Energy Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on aluekonttorit Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä VIBECO Oy -niminen tytäryhtiö Suomessa. Siemens Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa. siemens.fi  
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at  www.siemens.com.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja

Siemens Osakeyhtiö                                        

050 684 07