Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemensin aloite virtuaalivoimalaitoksen kehittämisestä saa tukea 8 miljoonaa euroa

Virtuaalivoimalaitokseen liittyminen edellyttää kiinteistöltä soveltuvaa talotekniikkaa.  Virtuaalivoimalaitosten yleistymistä on hidastanut kiinteistöjen haluttomuus tehdä tarvittavia teknologiainvestointeja.  Tämä hanke on vastaus kiinteistöinvestointien rahoittamiseen.  Siemens haki tuen kiinteistöille, mutta ministeriö maksaa tuen suoraan mukaan tuleville kiinteistöille. 

-  Teknologioiden uusista mahdollisuuksista on puhuttu paljon, mutta hankkeet ovat lähteneet tahmeasti liikkeelle.  Tämä hanke sai tukea, jotta ideoista siirrytään toteuttamiseen.  Kynnys kiinteistölle on haluttu tehdä mahdollisimman matalaksi. Haluamme edistää tämäntyyppisen markkinan kehittymistä, sanoo divisioonan johtaja Harald Schnur Siemens Osakeyhtiön Building Technologies -divisioonasta.
 Uusiutuvan energian yleistyessä, suomalainen yhteiskunta joutuu investoimaan varavoimaan, joka otetaan käyttöön silloin, kun uusiutuvaa energiaa ei ole tarpeeksi saatavilla.  Varavoima tuotetaan tyypillisesti hiilellä, mikä on ympäristön kannalta epäedullinen ratkaisu.  Varavoiman ylläpito on yhteiskunnalle myös kallista.  Virtuaalivoimalaitokset vähentävät varavoiman tarvetta.  Sen sijaan että tuotetaan lisää energiaa, vähennetäänkin kulutusta kiinteistöissä hetkellisesti haittaamatta normaalia toimintaa.  Kiinteistöt hyötyvät taloudellisesti, koska ne saavat kantaverkkoyhtiöltä rahallisen korvauksen joustostaan.   Kiinteistöjen aktiivinen osallistuminen sähkömarkkinoihin on esimerkki digitalisaation hyödyistä.  Digitalisaatio mahdollistaa tehokkaamman varavoiman käytön sekä sähköverkon  tasapainon hallinnan kysynnän jouston kautta. 

- Kiinteistöissä on joustopotentiaalia, koska ne kuluttavat noin 40 % Suomen energiasta. Uusimalla teknologioitaan kiinteistöt voivat myös paremmin hyödyntää markkinahintaista sähköä ostamalla ja myymällä oikea-aikaisesti, sanoo yksikön päällikkö Anssi Laaksonen Siemens Osakeyhtiön Building Technologies -divisioonasta.
 Hankkeessa pyritään standardoimaan ne rajapinnat, joilla kiinteistöt liitetään virtuaalivoimalaitokseen. 

-  Jotta yhteiskunta saa  suurimmat hyödyt, eri kiinteistöjen pitää pystyä toimimaan yhdessä.  Vasta silloin päästään toteuttamaan visioita esimerkiksi älykkäistä kaupungeista.  Kiinteistöissä on käytössä monenlaista teknologiaa.  Jos rajapintoja ei standardoida, integroinnista tulee lähes mahdotonta, sanoo liiketoimintajohtaja Ville Stenius Siemens Osakeyhtiön Building Technologies –divisioonasta.
TEM tiedote energiakärkihankkeistaicon
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Siemens Osakeyhtiö

00358 (0) 50 684 07

Related Links