Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens toteuttamaan Oulun yliopistollisen sairaalan uutta sairaalakokonaisuutta yhdessä allianssikumppaneiden kanssa

Kuva: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP)

Uuden sairaalan A-osan rakentaminen käynnistyi viime vuoden alkupuolella ja nyt alkaa B-osan rakentaminen. Rakennukset valmistuvat vaiheittain. B-rakennuksen on suunniteltu valmistuvan vuoden 2023 aikana.
Uusi sairaala rakennetaan ennen kaikkea vastaamaan sairaalan henkilökunnan ja potilaiden tarpeisiin. Tilojen ja toimintojen suunnittelussa hyödynnetään laajasti esimerkiksi palvelumuotoilua ja kokemusasiantuntijoita.
- Hankkeessa hyödynnetään Siemensin vahvaa kokemusta kiinteistönhallinnasta. Sairaalan olosuhteilla on merkittävä rooli paranemisessa. Ratkaisumme mahdollistaa tuottavuuden, joustavuuden ja energiatehokkuuden kasvattamisen. Nykyaikainen kiinteistönhallintajärjestelmä auttaa luomaan täydelliset olosuhteet vaativaan sairaalaympäristöön, mikä osaltaan edistää korkeatasoista hoitoa, sanoo myyntijohtaja Tomi Akiola Siemens Osakeyhtiöstä.
OYS 2030 -ohjelman merkittävimpiä hyötyjä potilaalle ovat hoidon parempi laatu ja potilasturvallisuus. Suunnittelussa korostuvat myös työn tuottavuuden parantaminen ja resurssien joustava käyttö, tilojen ja toimintojen optimoitu käyttö, teknologian hyödyntäminen sekä tehokkaat logistiset ratkaisut.
- Tässä ensimmäisessä vaiheessa uudisrakentaminen keskitetään nykyisen sairaala-alueen pohjoispäähän. Vanhoja, huonokuntoisia tiloja peruskorjataan toiminnan siirtojen ja uuden toiminnan tarpeisiin mahdollisimman vähän. Näin turvataan potilasturvallisuutta, minimoidaan riskejä, vältytään isoilta väistöiltä sekä säästetään merkittävästi korjausinvestoinneista, OYS 2030 -uudistamisohjelman ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio sanoo.
B-rakennuksen allianssiin kuuluvat sairaanhoitopiirin kumppaneina Siemens Osakeyhtiö, Skanska Talonrakennus Oy, Caverion Suomi Oy ja hankkeen rakennuttamisen asiantuntijatehtävistä ja suunnittelusta vastaava Tierna-ryhmä. Tierna-ryhmään kuuluvat A-lnsinöörit Oy, arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, UKI Arkkitehdit Oy ja Granlund Oy. A-rakennuksen toteutuksesta vastaavaan allianssiin kuuluvat Siemens Osakeyhtiön lisäksi NCC Suomi Oy, ARO Systems Oy sekä Tierna-ryhmä.
Lisää Älykkäästä sairaalasta - miten kiinteistö edistää paranemista: https://new.siemens.com/fi/fi/tuotteet/talotekniikka/alykas-sairaala.html
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Tomi Akiola

myyntijohtaja

Siemens Osakeyhtiö

040 510 6270