Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

SYK Oy investoi kestävään kehitykseen |
Siemens toimittaa virtuaalivoimalaitospalvelun Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle

Suomen Yliopistokiinteistöt omistaa ja kehittää lähes 250 pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevaa kiinteistöä korkeakoulukampuksilla. SYK tarjoaa asiakkaillensa heidän tarpeitaan vastaavia tiloja kustannustehokkaasti. SYKn asiakkaita ovat yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja erityyppiset yritykset. Virtuaalivoimalaitospalvelu vähentää osaltaan tarvetta hiilipohjaisen varavoiman käyttöön ja pienentää samalla SYKn tuottamaa hiilikuormaa.
- Kiinteistöomaisuuden kehittäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti on SYKn toiminnan ytimessä. Virtuaalivoimalaitospalvelun kautta olemme mukana ilmastotalkoissa. Samalla osallistumme kantaverkon toimintaan Suomessa, jolloin hiilipohjaisen varavoiman tarvetta voidaan vähentää, sanoo Ville Kautto, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n ylläpitopäällikkö.
Siemensin toimittaman virtuaalivoimalaitospalvelun kautta kiinteistöissä lisätään tai vähennetään sähkönkulutusta automaattisesti sähköverkon tasapainottamiseksi. Muutokset sähkönkulutuksessa toteutetaan säätämällä olemassa olevaa talotekniikkaa esimerkiksi ilmanvaihtokoneita, vaikuttamatta negatiivisesti sisäilmaolosuhteisiin tai kokonaisenergian kulutukseen.
- Siemensin virtuaalivoimalaitospalvelu tarkoittaa, että kiinteistössä voidaan tehdä hetkellisiä muutoksia sähköverkon tarvitseman jouston toteuttamiseksi. Esimerkiksi ilmanvaihdon hetkellinen pienentäminen tai lisääminen ei häiritse olosuhteita kiinteistöissä. Siemensin virtuaalinen alusta ja siihen liitetty kiinteistöautomaatio mahdollistavat kiinteistöjen osallistumisen sähköverkon säätöön tehokkaasti ja turvallisesti uusinta teknologiaa hyödyntäen, sanoo liiketoimintajohtaja Ville Stenius Siemens Osakeyhtiön Smart Infrastructure -yksiköstä.
Kantaverkkoyhtiö Fingrid maksaa korvausta joustona toimimisesta.
Projekti valmistuu kesän 2020 aikana.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Siemens Osakeyhtiö

Viestintäjohtaja                                              

050 684 07