Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Lidl investoi kestävään kehitykseen | Siemens toimittaa virtuaalivoimalaitospalvelun Lidlille

Virtuaalivoimalaitospalvelu vähentää osaltaan tarvetta hiilipohjaisen varavoiman käyttöön Suomessa ja tuo samalla Lidlille tuottoja myymäläkiinteistöistä.
- Lidl on vastuullisesti toimiva elintarvikkeiden vähittäiskauppa. Virtuaalivoimalaitospalvelun kautta olemme mukana ilmastotalkoissa ja pienentämässä suomalaisen yhteiskunnan hiilijalanjälkeä. Samalla osallistumme kantaverkon toimintaan Suomessa, jolloin hiilipohjaisen varavoiman tarvetta voidaan vähentää, sanoo Simo Siitonen, Lidlin energia- ja ympäristöpäällikkö.
Siemensin toimittaman virtuaalivoimalaitospalvelun kautta Lidlin myymälöissä lisätään tai vähennetään sähkönkulutusta automaattisesti sähköverkon tasapainottamiseksi. Muutokset sähkönkulutuksessa toteutetaan säätämällä ilmanvaihto- ja vedenjäähdytyskoneita. 
- Siemensin virtuaalivoimalaitospalvelu tarkoittaa, että kiinteistössä voidaan tehdä hetkellisiä muutoksia sähköverkon tarvitseman jouston toteuttamiseksi. Esimerkiksi ilmanvaihdon hetkellinen pienentäminen tai lisääminen ei häiritse olosuhteita myymälöissä. Siemensin virtuaalinen alusta ja siihen liitetty kiinteistöautomaatio mahdollistavat myymälöiden osallistumisen sähköverkon säätöön tehokkaasti ja turvallisesti uusinta teknologiaa hyödyntäen, sanoo liiketoimintajohtaja Ville Stenius Siemens Osakeyhtiön Smart Infrastructure -yksiköstä.
Kantaverkkoyhtiö Fingrid maksaa korvausta joustona toimimisesta.
Virtuaalivoimalaitospalvelun lisäksi Siemensin toimitukseen kuuluu kiinteistöautomaatiojärjestelmän päivitys. Nykyaikainen kiinteistöautomaatiojärjestelmä ja etävalvontapalvelut mahdollistavat muun muassa sähkön ja lämmitysenergian kulutuksen optimoinnin, ylläpidon tehostamisen ja tehokkaan raportoinnin. 
Myymälöiden liitäntä virtuaalivoimalaitospalveluun on käynnistynyt. Projekti valmistuu kesän 2020 aikana.

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Siemens Osakeyhtiö

Viestintäjohtaja                                              

050 684 07