Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Mobility Oy toteuttamaan Pohjois-Suomen uutta rautatieliikenteen kauko-ohjausjärjestelmää

”Hankkeen myötä pääsemme kehittämään Pohjois-Suomen junaliikenteen ohjausta. Liikennettä voidaan tulevaisuudessa ohjata joustavasti Siemensin toteuttamista kolmesta ohjauskeskuksesta, jotka sijaitsevat Oulussa, Helsingissä ja Kouvolassa”, kertoo Siemens Mobilityn tekninen johtaja Jari Jussila.
Kokonaisuuteen sisältyvät kaikki uuden kauko-ohjausjärjestelmän suunnitteluun, valmistukseen ja käyttöönottoon liittyvät työt sekä tarvittavien rajapintojen toteuttaminen muun muassa asetinlaitteisiin. Järjestelmän avulla ohjataan ja valvotaan junaliikennettä koko suurella Pohjois-Suomen alueella.
”Toteutuksessa kasvatetaan entisestään automaatioastetta, minkä ansiosta ratatöiden hallittavuus paranee ja junakaluston siirto ratapihoilla tehostuu. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota häiriöttömyyteen, järjestelmän käyttöliittymään sekä siihen, että ohjausjärjestelmässä on valmiudet tulevaisuuden entistä digitaalisempaan junaliikenteeseen”, kertoo Jari Jussila.
”Uuden kauko-ohjausjärjestelmän avulla pystymme parantamaan palvelun tasalaatuisuuta sekä kykyämme toimia häiriötilanteissa. Tämä on myös tärkeä askel meille rautatiejärjestelmän turvallisuuden ja toimintavarmuuden kannalta. Uusi järjestelmä mahdollistaa myös datalähteiden kasvattamisen. Näistä saatavan datan avulla pystytään aiempaa paremmin ymmärtämään ja ohjaamaan rautateiden toimivuutta entistä laadukkaampaan suuntaan”, kertoo Fintraffic Raiteen operatiivinen johtaja Sanna Järvenpää.
Toteutuksessa hyödynnetään Suomessa ensimmäistä kertaa uutta eurooppalaista rajapintastandardia, joka on määritelty EULYNX-hankkeessa. Standardin avulla harmonisoidaan raideliikennejärjestelmien yhteensopivuutta koko Euroopassa. Standardin avulla yhdistetään Väyläviraston radan varrella olevia asetinlaitteita Fintrafficin kauko-ohjausjärjestelmään. 
”Väylävirasto mahdollistaa omalta osaltaan hankkeen toteuttamisen tekemällä tarvittavat muutokset ratainfraan, kuten asetinlaitteisiin ja tietoliikenteeseen. Samalla pääsemme rakentamaan modernia standardia rajapintaratkaisua erityisesti vanhemman sukupolven releasetinlaitteisiin. Tulemme hyödyntämään rajapintaratkaisussa standardoitua EULYNX-rajapinnan sanomarakennetta ja protokollaa. Tässä kehitysaskeleessa merkittävänä osana on myös kyberturvallisuustason nostaminen”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Juha Lehtola.
Projektin alustava toteutusaikataulu on vuosina 2021–2025. Uusi kauko-ohjausjärjestelmä tulee käyttöön Fintrafficin Oulussa sijaitsevaan rautatieliikenteen ohjauskeskukseen sekä osaan Tampereella sijaitsevan ohjauskeskuksen työpisteistä.
Siemens Mobility vastaa toteutuksesta yhdessä Fintrafficin kanssa, ja Väylävirasto vastaa järjestelmän liittämisestä ratainfrastruktuuriin.
Lisätiedot medialle: 
Kirsi Rejman, viestintäjohtaja, Siemens Osakeyhtiö, 050 68407, kirsi.rejman@siemens.com
Siemens Suomessa 
Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluja ja tuotteita kiinteistöihin, älykkääseen sähköverkkoon sekä digitalisoituvaan teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon.  Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Energy Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Siemens Industry Software Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on aluekonttorit Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä VIBECO Oy -niminen tytäryhtiö Suomessa. Siemens Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 204 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 430. Siemens AG:n liikevaihto on 57 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 290 000. Siemens toimii 200 maassa. siemens.fi 
Press Folders

Seuraa meitä Twitterissä

Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at  www.siemens.com.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja

Siemens Osakeyhtiö                                                                 
80333 Munich
Germany

050 684 07