Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Mobility Oy ja NRC Group Finland Oy uusivat rautateiden turvalaitejärjestelmät Tampere – Seinäjoki rataosuudella

Hankkeessa korvataan nykyinen turvalaitejärjestelmä kokonaisuudessaan. Hankealueeseen kuuluu 18 liikennepaikkaa ja rataosuuden pituus on n. 150 kilometriä. Hankkeen tavoitteena on varmistaa rataosan häiriötön käyttö, parantaa sen käytettävyyttä sekä samalla vähentää merkittävästi koko Länsi-Suomen junaliikenteen häiriöherkkyyttä. 
Siemens Mobility Oy ja NRC Group Finland Oy toimittavat yhdessä uuden turvalaitejärjestelmän. Siemens Mobility vastaa turvalaitejärjestelmän toimituksesta, laitetiloihin tulevien laitteistojen asennuksista ja konsortion projektinjohdosta. NRC Group Finland Oy vastaa turvalaitejärjestelemän ulkolaiteasennuksista sekä konsortion työmaanjohdosta. 
Työt käynnistyvät lokakuussa 2019 ja käyttöönottovalmius tulee saavuttaa vuoden 2021 loppuun mennessä. 
”Olemme erittäin tyytyväisiä päästessämme jatkamaan Riihimäki – Tampere turvalaitehankkeessa aloitettua työtä pääradan turvalaitejärjestelmän uudistamisessa. Väyläviraston päätös lunastaa sopimuksen optio on vahva osoitus hyvin onnistuneesta projektista ja luottamuksesta”, kertoo Siemens Mobility – NRC Group Finland konsortion projektipäällikkö Hannu Saarinen.
”On hienoa, että pääsimme hyödyntämään sopimuksen option. Yhtenäisen järjestelmäkokonaisuuden rakentaminen pääradalle Riihimäeltä Seinäjoelle on elinkaaren kannalta kestävä ratkaisu ja helpottaa turvalaitejärjestelmän kunnossapitoa merkittävästi.”, Väylän projektipäällikkö Juha Lehtola toteaa.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Hannu Saarinen

Projektipäällikkö

Siemens Mobility Oy


050 560 6265

Juha Lehtonen

Toimitusjohtaja

Siemens Mobility Oy

050 351 0746