Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Mobility kehittää tulevaisuuden liikkumista Vantaalla

Toisen työpaketin tehtävänä on liikenteen datan käyttökohteiden, varastoimisen, prosessoinnin ja tuotteistamisen kehittäminen. Kolmannessa työpaketissa selvitetään energiatehokkaita kaupunkilogistiikan ratkaisuja. Lisäksi Siemens Mobilityn yhteistyökumppani Padam toteuttaa simuloinnin, jonka avulla selvitetään kutsuohjatun liikennepalvelun kysyntä ja paras soveltuvuus Aviapoliksen alueelle.
Aviapoliksen alueelle rakennetaan hankkeessa testialusta, jolla kehitetään ratkaisuja vähentämään yksityisautojen ja pysäköintipaikkojen tarvetta, luodaan kyytien jakamispalvelu, tehostetaan liikenteen datan käyttöä sekä havainnollistetaan droonien käyttöä pakettilogistiikassa. Hankkeessa kehitetään kaupunkien käyttöön toimintamalli uusien liikenneratkaisujen testaukselle. Aviapolis Liikennelabra -hanke toteuttaa Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa. Hanke on osin rahoitettu Uudenmaan Liiton myöntämällä AIKO-rahoituksella. Hankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu 2019 huhtikuun lopussa.
- Digitalisaatio ja teknologiakehitys, väestön keskittyminen kaupunkeihin, lainsäädännön muutokset sekä kasvanut ymmärrys ilmastonmuutoksesta vaikuttavat asuinympäristöjen ja liikennejärjestelmien suunnitteluun. Arjen liikkumisen tulisi olla sujuvaa ja ympäristön kannalta kestävää. Nykyisellään liikkuminen perustuu henkilöautoiluun sekä vakioreiteillä operoivaan, kiinteähintaiseen ja aikataulusidonnaiseen julkiseen liikenteeseen. Liikennelabrahankkeessa haetaan ratkaisuja järjestelmään, jossa julkinen ja yksityinen liikenne yhdistyisivät innovatiivisilla ratkaisuilla, Lehtonen lisää.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa. www.siemens.fi
Lue lisää

Ota yhteyttä

Juha Lehtonen

Toimitusjohtaja, Siemens Mobility Oy

358 50 3510746

Related Links