Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens, KONE ja Skanska käynnistävät innovaatiokilpailun

Kilpailun järjestäjien laaja kotimainen ja kansainvälinen toiminta on mahdollisuus pienillekin yrityksille saada ideat ja sovellukset laajaan käyttöön myös kansainvälisesti. 

Innovaatiokilpailun tarkoituksena on kehittää uusia palveluja ja sovelluksia kolmen mukana olevan yrityksen tarpeisiin hyödyntämällä yhteistä IoT-ratkaisua. Kilpailussa voidaan esimerkiksi toteuttaa IoT-alustaan todellisen rakennuksen digitaalinen kaksonen, älykäs tietomalli (BIM). Rakennus on Skanskan pääkonttori Ruskeasuolla, Helsingissä.  Rakennuksen digitaalinen kaksonen muuttuu ja kehittyy todellisen datan perusteella koko rakennuksen elinkaaren ajan. Digitaalinen kaksonen mahdollistaa optimoinnin ja erilaisten ratkaisujen testaamisen ja simuloinnin virtuaalisessa ympäristössä ennen käyttöönottoa. Kiinteistöjen digitaalisia kaksosia ei vielä ole toteutettu laajassa mittakaavassa.
During his tour, Prince Charles expressed great interest in the architectural design of Siemens' headquarters. Opened in 2016, the building unites historical and modern elements while meeting highest standards for sustainability. At various stops throughout the building, employees explained aspects of Siemens' ownership culture and changes relating to tomorrow's world of work as well as the "Cents4Sense" initiative, which encourages employee shareholders to donate the dividend for one Siemens share to projects of the Siemens Stiftung foundation.
- Digitalisaatio voi tuoda rakennusyhtiöille uudenlaisia etuja. Datan avulla voidaan varmasti vaikuttaa kustannuksiin, laatuun, tehokkuuteen, ympäristöystävällisyyteen sekä käyttäjien kokemuksiin. Innovaatiokilpailussa voi parhaimmillaan tulla sellaisia ideoita, joita emme ole osanneet vielä edes ajatella. Rakennukset ovat kaupungistuvan yhteiskunnan ydin. Me olemme rakentamassa parempaa yhteiskuntaa, ja tulevaisuudessa älykkäät ratkaisut ovat entistä tärkeämmässä roolissa, sanoo Miro Ristimäki Skanskalta.
Kiinteistöistä kerätään jo nyt monenlaista dataa, joka voi liittyä ilmastointiin, valaistukseen, lämpötilaan tai energiankulutukseen. Älykkään automaatio- ja IoT-ratkaisun avulla monia asioita voidaan ohjata automaattisesti. Innovaatiokilpailussa myös ihmisten liikkuminen tuodaan osaksi kiinteistöratkaisua.  
- Hissit ja muut liikkumisen ratkaisut ovat oleellinen osa kaupunkien kiinteistöjä.  Niistä saatavan datan avulla voidaan esimerkiksi pienentää energiankulutusta, helpottaa ihmisten liikkumista tai lisätä käyttäjien tyytyväisyyttä. Ihmisten liikkumisesta saatava data voi myös hyödyttää rakennusten suunnittelua. Ihmisten liikkuminen vaikuttaa myös kiinteistöjen olosuhteisiin sekä ihmisten kokemuksiin.  Tätä tietoa voi varmasti hyödyntää vielä nykyistä paremmin, sanoo Visa Friström, joka vastaa kumppanuuskehityksestä KONEElla.
Kiinteistöt voivat toimia samassa IoT-alustassa, jonka kautta niille on tarjolla erilaisia palveluja.  Siemens on käynnistänyt kiinteistöjen kanssa yhdessä hankkeen, jossa kiinteistöt toimivat yhdessä virtuaalivoimalaitoksena kaikkien mukana olevien kiinteistöjen yhteiseksi hyödyksi. Virtuaalivoimalaitoksen kautta kiinteistöt joustavat tarvittaessa sähkönkulutuksessaan kantaverkon tasapainottamiseksi. Kantaverkkoyhtiö maksaa korvausta joustona toimimisesta, mikä merkitsee kiinteistöille uutta ansaintamallia. Hanke on saanut työ- ja elinkeinoministeriön kärkihanketuen.

- Kysynnänjousto on ensimmäinen kiinteistöille suunnattu palvelu, joka on kehitetty tähän kiinteistöjen yhteiseen IoT-alustaan. Nyt etsimme kumppaneita ideoimaan ja toteuttamaan muita, aivan uudenlaisia palveluja, jotka voidaan tarjota yhteisen alustan kautta. Ideonnin pohjana voi käyttää Skanskan pääkonttorista ja KONEEn hisseistä saatavaa dataa, sanoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Veikka Pirhonen Siemens Osakeyhtiöstä. 
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa. www.siemens.fi
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja, Siemens Osakeyhtiö

Werner-von-Siemens-Straße 1                       
80333 Munich

Germany

050 684 07

Related Links