Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens julkisti avoimen digitaalisen Siemens Xcelerator -liiketoiminta-alustan kiihdyttämään digitaalista murrosta 

Siemens Xcelerator
Siemens AG julkisti avoimen digitaalisen liiketoiminta-alustan, Siemens Xceleratorin, joka vauhdittaa digitaalista murrosta ja arvon tuottamista kaikenkokoisille asiakkaille teollisuudessa, kiinteistöalalla, sähköverkoissa ja liikenteessä. Liiketoiminta-alusta tekee digitaalisesta murroksesta helpompaa, nopeampaa ja skaalautuvaa. Siemens Xcelerator sisältää valikoiman IoT:tä hyödyntäviä laitteistoja, ohjelmistoja ja digitaalisia palveluita, joita Siemensin lisäksi tarjoavat sertifioidut kumppanit. Ratkaisuportfolion ja kasvavan kumppaniekosysteemin lisäksi Siemens Xcelerator sisältää kehittyvän markkinapaikan, joka edistää yhteistyötä ja liiketoimintaa asiakkaiden,kumppaneiden ja kehittäjien välillä. 
"Siemens Xcelerator tekee digitaalisen murroksen yrityksille helpommaksi kuin koskaan ennen – nopeammin ja skaalautuvasti. Yhdistämällä todellisen ja digitaalisen maailman sekä operatiivisen ja IT-teknologian mahdollistamme asiakkaille ja kumppaneille paremman tuottavuuden ja kilpailukyvyn sekä innovaatioiden skaalaamisen", Siemens AG:n pääjohtaja Roland Busch toteaa.
"Kehitämme markkinoiden johtavaa portfoliotamme koko ajan avoimemmaksi ja siten, että siinä on enemmän pilvipohjaisia ja as-a-service-ratkaisuja sekä IoT:hen perustuvia laitteita, joita voidaan päivittää jatkuvasti. Samalla yhteistyö tasaisesti kasvavan kumppaniekosysteemin kanssa saavuttaa uuden tason."
"Siemens Xceleratorin tämänpäiväinen julkistus, Brightly Softwaren osto tällä viikolla ja kumppanuuden laajentaminen NVIDIAn kanssa ovat tärkeitä merkkipaaluja: toteutamme strategiaamme johdonmukaisesti ja kiihdytämme korkeaa lisäarvoa tuottavaa kasvuamme", Busch totesi lopuksi.
Digitaalisen murroksen mahdollistaminen helpommin, nopeammin ja skaalautuvasti 
Avoin digitaalinen liiketoiminta-alusta luo arvoa kaikille mukana oleville tahoille edistämällä yhteistyötä ja innovointia osapuolten kesken - asiakkaiden, kumppaneiden, kehittäjien jne., koska kukaan ei pysty tekemään sitä yksin. Siemens Xceleratorin myötä Siemens muuttaa vähitellen kaikki laitteet ja ohjelmistot modulaarisiksi, pilvipohjaisiksi sekä tavallisiin API-sovellusohjelmointirajapintoihin perustuviksi. Tekniset ja kaupalliset periaatteet varmistavat kaikille osapuolille korkeimmat laatustandardit ja arvon tuottamisen. Siemensin ja kolmannen osapuolen tarjonta noudattaa yhteensopivuuden, joustavuuden, avoimuuden ja palveluna tarjoamisen (as-a-service) periaatteita.
Uusi Saas-ratkaisu – Building X
Siemens julkisti tänään ensimmäisen uuden SaaS-ratkaisun osana Siemens Xceleratoria. Building X on kiinteistöille tarkoitettu uusi älykäs ohjelmistokokonaisuus, joka dataa yhdistämällä tuottaa yhden keskistetyn tietolähteen (“yksi totuuden lähde”, SSOT), joka vähentää digitalisaation monimutkaisuutta ja tukee asiakkaita hiilineutraaliuden saavuttamisessa. Se on datan ja analytiikan kokonaisratkaisu, joka poistaa datasiilot eri aloilla, kuten energianhallinnassa, turvallisuudessa ja kiinteistöjen kunnossapidossa. Building X on modulaarinen, täysin pilvipohjainen avoin ohjelmistokokonaisuus, jossa on tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia, vahva liitettävyys ja sisäänrakennettu kyberturvallisuus.
Siemens tiedotti aikaisemmin Brightly Software -yhtiön ostosta. Se on yhdysvaltalainen johtava omaisuudenhallinta- ja ylläpito-ohjelmistoihin erikoistunut yritys. Yritysoston kautta Brightlyn osaaminen avainsektoreilla yhdistetään Siemensin kiinteistöjen digitaaliseen ja ohjelmisto-osaamiseen. Se on keskeinen osa Siemens Xcelerator for Buildings -portfoliota. 
Siemens on myös yhdistämässä teollisuuden IIoT-ratkaisunsa Industrial Operations X -kokonaisuudeksi, johon sisältyy kaikki antureista edge- ja pilviratkaisuihin, IoT-ratkaisut palveluna, Low Code -sovelluskehitysympäristö (vähäkoodinen sovelluskehitysympäristö) ja laaja valikoima käyttövalmiita sovelluksia. Se mahdollistaa todellisen automaatiodatan yhdistämisen digitaaliseen IT-maailmaan sekä hyödyt vertikaalisesta IT:n ja OT:n integraatiosta. Datasiilojen purkaminen auttaa yrityksiä parantamaan tuloksiaan, tuottavuuttaan, joustavuuttaan ja kestävää kehitystään.
Kumppanuus NVIDIA:n kanssa aloittaa digikaksosen uuden aikakauden 
Siemens on sitoutunut voimien yhdistämiseen ja kasvuun vahvan kumppaniekosysteemin kanssa.  Verkoston strategisia kumppaneita ovat mm. Accenture, Atos, AWS, Bentley, Microsoft ja SAP. Kumppanuusekosysteemi laajenee jatkossa niin pienten, keskisuurten kuin suurtenkin yritysten kanssa. 
Ensimmäinen uusi merkittävä Siemens Xcelerator -kumppanuussopimus on solmittu NVIDIA:n kanssa. Kumppanuus mahdollistaa teollisen metaversen ja edistää tekoälyyn perustuvien digikaksosten käyttöä, mikä tuo uusia ulottuvuuksia teollisuusautomaatioon. Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa tarkoituksena on yhdistää avoin digitaalinen Siemens Xcelerator -liiketoiminta-alustan ja NVIDIA Omniverse, joka on 3D-suunnittelun ja yhteistyön alusta. Tämä mahdollistaa teollisen metaversen Siemensin reaalimaailmaan pohjaavilla digitaalisilla malleilla ja NVIDIA:n tekoälyä hyödyntävällä, fyysisesti tarkalla, reaaliaikaisella simulaatiolla, jossa yritykset tekevät päätöksiä nopeammin ja luottavaisemmin. 
Digitaalisen kasvustrategian ja tavoitteiden vahvistaminen
Siemens Xcelerator -alustan julkistaminen on Siemensin digistrategin seuraava looginen askel. Siemens pystyy tuottamaan merkittävää arvoa nykyisille ja uusille asiakkaille, erityisesti uusille asiakkaille pienten ja keskisuurten yritysten segmentissä. 
Osana lanseerausta Siemens vahvisti viime vuoden sijoittaja- ja analyytikkotapahtumassa julkistamansa digitaalisen liiketoiminnan kasvutavoitteen, joka on noin 10 prosenttia vuodessa liiketoimintasyklin aikana.  Digiliiketoiminnan liikevaihto oli 5,6 miljardia euroa tilikaudella 2021. Liiketoiminta-alustan lanseeraus on myös johdonmukainen askel kohti kasvavaa palveluliiketoimintaa (as-a-service) ja vuosittain toistuvaa liikevaihtoa.
"Tämä on looginen seuraava askel digitalisaatiostrategiamme toteuttamisessa, jotta voimme mahdollistaa entistä nopeammat innovaatiot ja arvon tuottamisen. Siemens Xcelerator yhdistää teknologiayrityksemme vahvuudet teknologiakumppaneiden dynaamiseen ekosysteemiin. Teemme yhteistyötä digitaalisen murroksen yksinkertaistamiseksi, jotta kaikenkokoiset asiakkaat voivat saada hyötyjä nopeasti ja skaalautuvasti", sanoi Roland Busch. 
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluja ja tuotteita kiinteistöihin, älykkääseen sähköverkkoon sekä digitalisoituvaan teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon.  Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Siemens Industry Software Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on aluekonttorit Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä VIBECO Oy -niminen tytäryhtiö Suomessa. Siemens Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 190 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 415. Siemens AG:n liikevaihto on 62 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 300 000. Siemens toimii 200 maassa. siemens.fi
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja

Siemens Osakeyhtiö


+358 50 68407