Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens ja VTT kehittämään digitaalista metsäteollisuutta

Metsäteollisuus on voimakkaassa muutosvaiheessa. Metsästä saatavan puukuidun uudet käyttökohteet, biomassan jalostus ja kierrätys edellyttävät uudenlaisia prosesseja ja niitä tukevia teknologiaratkaisuja. Hankkeessa kehitetään muuttuvan toimintaympäristön vaatimia prosessimalleja, joista hyötyy Suomen koko metsäteollisuus.

Kehityshankkeen testiympäristönä toimii muun muassa VTT:n Bioruukki, joka on tutkimustarkoituksiin perustettu pilotointikeskus Kivenlahdessa. Lisäksi VTT tuo hankkeeseen osaamisensa metsäteollisuuden prosesseista. VTT:n kehittämiä prosessimalleja hyödynnetään laajasti tehtaiden ja prosessien suunnittelussa.
- Kehitämme Bioruukista maailman eturivin bio- ja kiertotalouden kehitysympäristöä ja haluamme siitä kehittyvän myös eturivin IoT:tä ja muuta modernia tietotekniikkaa, kuten simulointia, optimointia ja data-analytiikkaa, hyödyntävän ympäristön. Yksi tärkeimmistä visioistamme on uudistaa teollisuutta tietotekniikan avulla, sanoo VTT:n liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen.

Siemens tuo yhteistyöhankkeeseen teknologiaratkaisut, joita ovat Comos-prosessien elinkaaren hallintaohjelmisto sekä avoin MindSphere IoT -ratkaisu. Lisäksi Siemens voi toimia kansainvälisenä myyntikanavana hankkeessa kehitetyille ratkaisuille.
Comos-suunnitteluohjelmiston avulla suunnittelua voidaan nopeuttaa ja tehostaa ja optimoida prosessin tehokkuutta koko elinkaaren ajan kilpailukyvyn lisäämiseksi. MindSphere IoT -käyttöjärjestelmän avulla data siirtyy prosessimallin ja varsinaisen prosessin välillä. Prosessimalli on varsinaisen prosessin virtuaalinen kopio, digitaalinen kaksonen, joka mahdollistaa prosessien suunnittelutiedon hyödyntäminen koko elinkaaren ajan, sekä optimoinnin ja simuloinnin. Datan omistaa tyypillisesti prosessin omistaja eli loppuasiakas, joka myös päättää datan jakamisesta muille toimijoille.

Täysin avoimena IoT-ratkaisuna MindSphere toimii helppokäyttöisenä alustana ekosysteemeille, jotka voivat kehittää digitaalisia palveluita, sovelluksia ja uusia liiketoimintamalleja.

Digitaalinen talous on tulostaloutta, jossa tuotteiden ja palvelujen sijasta myydään tulosta tai arvoa, mikä väistämättä muuttaa liiketoimintamalleja.
- Kutsumme erikokoisia yrityksiä liittymään Digital Fiber -ekosysteemiin tuottamaan ohjelmistoja, sovelluksia ja palveluja digitalisoituvalle metsäteollisuudelle. Tämän yhteistyön kautta on mahdollista luoda uusia työpaikkoja ekosysteemiin. Suomen 100-vuotisjuhlavuosi on oikea hetki kiinnittää huomiota metsäteollisuuden merkitykseen suomalaisen hyvinvoinnin varmistajana, Öhman toteaa.​
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Janne Öhman

Toimitusjohtaja, Siemens Osakeyhtiö

+358 10 511 3868

Jussi Manninen

Liiketoiminta-alueen johtaja, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

+358 40 535 5947

Related Links