Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens ja Nestlé kehittävät viisi vuotta Juuan tuotantolaitosta yhdessä ja jakavat hyödyt

- Haluamme hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia turvallisuuden, laadun ja tehokkuuden parantamiseksi sekä kestävän kehityksen edistämiseksi. Pääsimme nopeasti alkuun, koska tulostalouteen pohjautuvassa liiketoimintamallissa asiakkaan alkuinvestointi on huomattavasti pienempi kuin perinteisessä investointimallissa, sanoo tehtaanjohtaja Tomi Strand Nestléltä.
Uusi tulostalouden mukainen liiketoimintamalli tarkoittaa sitä, että osapuolet jakavat tuotot ja myös riskit. Yhteiseksi mittariksi on sovittu tuotannon tehokkuus. Osapuolilla on tavoitteena parantaa yhteisesti sovittua, mitattavaa tavoitetta merkittävästi sopimuskauden aikana. 
merkittävästi sopimuskauden aikana. - Tämä malli poikkeaa huomattavasti perinteisestä teknologiatoimituksesta. Meillä on erittäin suuri kannustin auttaa asiakasta kehittämään tuotantoaan seuraavat viisi vuotta. Kun asiakas hyötyy, mekin hyödymme, sanoo toimitusjohtaja Janne Öhman Siemens Osakeyhtiöstä.
Nyt solmittu yhteistyösopimus on viimeinen vaihe noin kaksi vuotta sitten käynnistyneessä hankkeessa, jossa Siemensin tehtävänä on ollut digitaalisen murroksen hallittu toteuttaminen yhdessä Nestlén kanssa sen kastiketehtaassa.  Digitalisaatioratkaisu toteutetaan kolmessa vaiheessa, joista kaksi ensimmäistä ovat jo valmistuneet. Ne loivat perustan tulostalousmallille.
Ensimmäisessä vaiheessa osapuolet laativat yhdessä vision tulevaisuuden digitaaliselle tehtaalle. Siemens arvioi vision vaatimat toimenpiteet tutustumalla perusteellisesti tuotantolaitokseen, sen toimintaan ja teknologiaratkaisuihin. Samalla toteutettiin myös koko tuotantoprosessin simulointimalli eli digitaalinen kaksonen. 
- Digitalisaatio on todella ajankohtainen asia useimmissa yrityksissä. Useimpien asiakkaiden haasteena on kuitenkin päästä alkuun. Olemme kehittäneet value hacker -nimisen konseptin, jossa yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan juuri kyseiselle asiakkaalle oikea kehityspolku digitaalisessa murroksessa. Tästä lähdimme liikkeelle myös Nestlén kanssa. Oleellista on ymmärtää asiakkaan strategia ja tavoitteet, sanoo Öhman.
Toisessa vaiheessa Siemens modernisoi Nestlén kastiketehtaan automaatioratkaisun vastaamaan digitalisaation vaatimuksia.  Uudistettu automaation kokonaisratkaisu sekä IoT-alusta varmistavat, että data kerätään kaikista arvontuotantoketjun vaiheista. Se on perusta tehokkaalle, tietoon perustuvalle johtamiselle, operoinnille ja kehittämiselle. Tehtaan todellinen data siirtyy tuotannosta digitaaliseen kaksoseen, jossa tuotantoa ja sen muutoksia voidaan simuloida ja optimoida helposti.  Tehtaan uusi automaatioratkaisu testattiin ja muutostarpeet toteutettiin digitaalisessa kaksosessa, mikä nopeutti ja helpotti merkittävästi käyttöönottoa todellisessa ympäristössä. 
Nestlén Juuan tehtaalle toteutettu ratkaisu varmistaa tehokkaan ja kilpailukykyisen tuotannon sekä auttaa vähentämään ympäristövaikutuksia myös tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä. Nykyaikaisen ratkaisun kautta tehtaalla on valmiudet ottaa käyttöön uusia digitaalisia palveluja ja teknologioita, kommunikoida muiden toimijoiden kanssa sekä toimia osana ekosysteemiä lisähyötyjen saavuttamiseksi.  

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja, Siemens Osakeyhtiö


Finland

050 684 07