Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens: Automaattimetron sopimusten purkuun ei perusteita - Siemens on edelleen valmis varmistamaan Länsimetron avautumisen

Projektin laajuus kasvanut
Yhtiölle on aiheutunut kuluja yli sata miljoonaa euroa projektiin tehdyistä töistä ja tuotetusta teknologiasta. Koska sopimusten purkuperusteita Siemensin näkemyksen mukaan ei ole, niin yhtiö tulee vaatimaan, että HKL korvaa nämä kulut sekä yhtiölle aiheutuneet vahingot. Siemens on tarjonnut ratkaisut, jolla Länsimetron käyttöönotto elokuussa 2016 olisi mahdollista.

-Onhan se surullista että nyt ovat hukkaan menossa Länsimetron ohjausjärjestelmän valmis suunnittelu, jo Suomessa olevat laite- ja materiaalitoimitukset sekä asennuksia varten paikallisten tekijöiden kanssa solmitut asennussopimukset aikataulutuksineen, Lehtonen pohtii.

Joulun aikana ja alkuvuodesta HKL:n aloitteesta käytyjen neuvottelujen päätteeksi tehdyissä neljässä sopimusehdotuksessa projektin hinta oli korkeampi kuin alkuperäisessä sopimuksessa, koska projektin laajuus on kasvanut aiemmin sovitusta.
-Lisäsumma sisältää myös sen, että asiakas on pyytänyt merkittäviä laajennuksia alkuperäisen sopimuksen sisältöön, kuten lisälaitteistoa, lähes tuplamäärä automatisoitavia uusia junavaunuja ja yhden aseman varustelu lisää. Lisäksi laituriovien tekninen ratkaisu muuttui useaan otteeseen asiakkaan vaatimuksesta paljon sovittua monimutkaiseksi. Tarjouksissa on huomioitu myös HKL:stä johtuvat projektin myöhästymisen aiheuttamat kulut, Lehtonen tarkentaa.

Sopimusehdotuksissa olisi sovittu erimielisyydet sopimuksen sisällöstä. Lehtonen kertoo, että Siemensille tärkeintä on ollut automatisoida Helsingin metro matkustajien ja kuntalaisten eduksi sekä ratkaista erimielisyydet ilman oikeudenkäyntiä.
Metron toimivuus varmistetaan
Vaikka HKL purki automaatiosopimukset kokonaisuudessaan, Siemens kertoo varmistavansa osaltaan myös jatkossa Helsingin metron toimivuutta. Jotta tämä olisi mahdollista, projektin aikana asennettujen järjestelmien ja laitteiden käytöstä jatkossa on sovittava erikseen. Metron ohjausjärjestelmä ja asetinlaite sekä teknologia ovat purkuilmoituksen jälkeen Siemensin omaisuutta.
Ohjausjärjestelmä on ollut käytössä Helsingissä yli kaksi vuotta ja toiminut hyvin. Järjestelmät ovat erittäin käyttövarmoja. Siemens olettaa, että HKL osaa sekä käyttää että huoltaa järjestelmää itse. Yhtiö auttaa tarvittaessa HKL:ää neuvoteltavassa laajuudessa.Lehtonen ei ymmärrä perusteita jo asennettujen ja hyvin toimivien järjestelmien purkamiselle.
-Siemens on aina lojaali ja vastuullinen toimija joka huomioi matkustajien edun. Teemme kaikkemme tukeaksemme HKL:ää metroliikenteen toimimisessa. Meidän täytyy kuitenkin sopia HKL:n kanssa asennettujen järjestelmien käytöstä ja heidän tarvitsemastaan tuesta. HKL:n on lisäksi määriteltävä, mitä palveluita he meiltä haluavat olemassa olevaan järjestelmään. HKL:n luonnollisesti tulee maksaa tästä kohtuullinen korvaus, Lehtonen kertoo.

Samaan aikaan kun Helsingissä on tehty projektia, Siemens on avannut automatisoidut linjat mm. Barcelonassa, Budapestissa ja Pariisissa. Kööpenhaminassa on otettu ensimmäinen osa projektissa käyttöön, missä on automatisoitu myös vanhoja junia.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Juha Lehtonen

Divisioonan johtaja

010 511 6723

Related Links