Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Sähkövarastot yleistyvät Suomessa

- Suuremmat yksiköt eivät ole halpoja, mutta jos niiden käyttö ja ratkaisut on suunniteltu riittävän huolellisesti, investoinnin takaisinmaksuaika on järkevä, Mäntynen kertoo.

Tarjolla on jo nykyään modulaarisia varastoja. Niitä vain liitetään yhteen erikokoisiksi yksiköiksi. Näitäkään ei kuitenkaan voida ottaa varaston hyllystä, vaan tarvitaan hyvä pohjatyö, jotta ratkaisu on oikea juuri kyseiseen tarpeeseen.
Sähköinen liikenne lisää tarvetta
Sähköisen liikenteen lisääntyminen tulee lisäämään sähkövarastojen tarvetta. Kiinteistöjen ja parkkihallien sähköverkkoja ei ole suunniteltu ottaen huomioon sähköautojen latausta. Yhtäaikainen useiden autojen lataus tai pikalataus on yleensä mahdotonta. Sähkövarastot voivat tasata lisääntyneen kysynnän kiinteistön huippukulutuksen aikaan. Näin voidaan myös optimoida kiinteistön sähkökustannuksia.

- Sähkövarastot voivat siis säästää suurilta investoinneilta verkkoihin ja suurilta liittymiskustannuksilta sekä pitää käyttökustannukset kurissa, Mäntynen kertoo.

Toinen tärkeä syy on uusiutuvan energian tuotannon lisääntyminen. Suomeen tarvitaan säätöreserviä. Tähän mennessä säätöreservinä on käytetty vesivoimaa, mutta Suomessa sitä on vaikeaa lisätä. Sähkövarastot voivat osaltaan auttaa säätövoiman tarpeessa.
- Tällä hetkellä järkevin ratkaisu Suomeen olisi useampi keskikokoinen sähkövarasto eri puolille maata. Varastoja voitaisiin hyödyntää useassa eri käyttökohteessa, kuten suurikokoisena, varmennettuna ja nopeana apusähkönsyöttönä voimalaitoksille ja teollisuuden kohteisiin, Mäntynen pohtii.
Siemens tutkii myös vetyyn perustuvaa energianvarastointia.

Eniten käytetty, joustava ja tehokas tapa maailmalla ovat pumppuvarastot. Tämä ei kuitenkaan ole Suomeen kovinkaan soveltuva ratkaisu.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja, Siemens Osakeyhtiö

00358 (0) 50 684 07

Related Links