Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Sähkö voisi vähentää liikennettä Itämerellä

– Suuri osa Venäjän öljykuljetuksista kulkee muualle kuin Suomeen. Silti sähkön suosion kasvu maassamme hillitsisi ainakin meriliikenteen kasvua.

Itämerellä liikennöi joka hetki vähintään 2 000 laivaa. Määrän uskotaan kasvavan jopa 3 500:n. Liikenteen kasvua tulisi hillitä, tai mielellään jopa vähentää, jotta öljyonnettomuuksien riski pienenisi.
– Mitä vähemmän liikennettä, sitä pienempi onnettomuusriski. Lisäksi tietysti laivoista tulee päästöjä ja mahdollisesti niiden mukana kulkeutuu vieraseliöitä. On hyvä muistaa, että sähköä on mahdollista tuottaa uusiutuvista energianlähteistä, mikä hillitsee samalla myös ilmastonmuutosta. Se on tärkeää Itämeren suojelussa, Maura korostaa.

Siemens Osakeyhtiö edistää Itämeren suojelua olemalla mukana kesällä esitettävässä Itämeriaiheisessa TV-sarjassa. MTV3:lla esitettävä, yhteistyössä Itämeren suojelua edistävän Baltic Sea Action Groupin kanssa tehdyssä sarjassa selvitetään Itämeren tilaa ja ratkaisuja sen suojelemiseksi.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Maura, Lars

Kehitysjohtaja

010 511 3099

Related Links