Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Puhtaan teknologian hyödyntämisellä suuret päästövähennykset Helsingissä

- Selvityksen mukaan suurimmat päästövähennykset saataisiin ruuhkamaksuista, kiinteistötekniikan hyödyntämisestä, aurinkosähköstä ja laivojen maasähköratkaisuista. Helsinkiläiset voivat vaikuttaa muun muassa vaihtamalla joukkoliikenteeseen tai sähköautoihin ja parantamalla kotiensa energiatehokkuutta, kertoo ympäristönsuojelupäällikkö  Päivi Kippo-Edlund Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta.

Kaupunkialueen päästöjä voidaan vähentää rakennusten energiatehokkuusratkaisuilla 13 prosenttia verrattuna siihen, jos ei tehdä lisäinvestointeja. Uudet investoinnit olisivat arvion mukaan 1,9 miljardia euroa, mutta niistä saatavat säästöt olisivat 15 vuoden aikana 2,2 miljardia. Suurimmat päästövähennykset tulisivat kotien kiinteistöautomaatioasteen nostamisella sekä liikekiinteistöjen energiansäästösopimuksilla ja huonekohtaisella automaatiolla. Lisäksi aurinkosähkön laajamittaisella käytöllä voidaan vähentää päästöjä noin kaksi prosenttia.
Liikenne aiheuttaa nykyisin neljänneksen Helsingin päästöistä. Ilman uusien teknologioiden hyödyntämistä tilanne ei muutu seuraavan 15 vuoden aikana. Liikenteen päästöjä voitaisiin laskea huomattavasti ruuhkamaksuilla ja laivojen maasähköyhteyksillä. Ruuhkamaksut vähentäisivät päästöjä 2,5 prosenttia ja maasähköyhteys 1,9 prosenttia. Laivojen maasähköyhteys alentaisi myös ilmanlaatua heikentäviä päästöjä merkittävästi.

- Ympäristöhyötyjen lisäksi nyt tutkittujen kymmenen teknologian työllistävät vaikutukset vuoteen 2030 mennessä ovat selvityksen mukaan huomattavat. Näihin investoiminen toisi Helsinkiin jopa 23 000 henkilötyövuotta operointiin, asennukseen ja huoltoon, Siemensin toimitusjohtaja  Janne Öhman kertoo.
Siemens kehittää Helsingille ja muille kaupungeille CyPT-mallista dynaamisesti elävää työkalua. Tällä on jatkossa mahdollista seurata toimenpiteiden vaikutuksia. Siemens kuuluu Helsingin kaupungin Ilmastokumppanit- yhteistyöverkostoon.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kehitysjohtaja

050 5671677

Related Links