Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Pohjois-Karjalaan valmistuu moderni uusiutuvan energian oppimisympäristö 

Kuvituskuva
”Modernin, työelämälähtöisen ja monialaisen koulutuksen tarjonta on meille avainasia. Uusin teknologia lisää koulutustemme houkuttelevuutta ja parantaa koulutusten laatua sekä valmistuvien opiskelijoiden työelämävalmiuksia”, kertoo Riverian koulutuspäällikkö Harri Ignatius. 
Hankkeen pidemmän tähtäimen tavoitteena on edistää vähähiilisiä kiinteistöratkaisuja Pohjois-Karjalan uusissa ja korjattavissa rakennuksissa. 
”Voimme toteuttaa koulutuksia sekä Riverian että yhteistyökumppaneiden toimesta, ja syventää näin Riverian ja yritysten välistä yhteistyötä. Mahdollistamme myös yritysten ja kuntien toimijoiden kouluttamisen uusiutuvan energian laitteiston käyttämiseen. Pitkän aikavälin tuloksena taloteknisten järjestelmien teknologiaosaaminen lisääntyy”, sanoo Riverian sähkö- ja automaatioalan lehtori Tommi Puustinen.
Oppimisympäristö tuottaa ja varastoi sähköä ja mahdollistaa erilaiset simulaatiot 
Uuden oppimisympäristön laitteiston muodostavat talotekniset järjestelmät sekä uusiutuvan energian laitteet, jotka on kytketty samaan käyttöliittymään. Myös Riverian käytössä oleva teollisuuden vesiprosessi liitetään samaan käyttöliittymään ja mahdollistetaan näin myös prosessiautomaation ja kiinteistöjärjestelmien välinen tiedonsiirto. Pilvessä toimivaa valvomoa voidaan käyttää myös etänä. 
”Kiinteistötekniikassa on perinteisesti tehty paljon siiloutuneita ratkaisuja. Järjestelmien ja laitteiden saumaton integrointi samaan käyttöliittymään sekä sujuva yhteistyö eri toimijoiden välillä ovat nykyaikainen ja kaikkien osapuolten kannalta fiksu suuntaus, johon toteutuksissa nykyään yhä enemmän pyritään. Oppimisympäristö on suunniteltu tästä näkökulmasta: se on alusta asti yhteistyössä mietitty toteutus, jossa eri teknologiat on yhdistetty samaan alustaan”, kuvailee solution manager Mikko Pihlström Siemensiltä.
Uudessa oppimisympäristössä voidaan esimerkiksi simuloida uusiutuvaa energiaa hyödyntävien koneiden ja laitteiden vaikutuksia kiinteistön energiankulutukseen. Energiamittausten ja erilaisten anturien tuottaman tiedon perusteella voidaan kohdentaa energian käyttöä ja havainnollistaa opetuksessa esimerkiksi asetusarvojen vaikutusta kulutukseen. Oppilaitos pystyy myös tekemään tutkimusta kerätyn datan pohjalta. 
”Oppimisympäristö on ikään kuin oma erillinen saarekkeensa, sillä se on myös energiantuotannoltaan osin omavarainen. Sähköä ja lämpöä tuotetaan aurinkopaneeleilla, aurinkokeräimillä ja tuuligeneraattorilla, ja akuston ansiosta energiaa pystytään myös varastoimaan. Akusto mahdollistaa uusiutuvan energian käyttämisen myös silloin, kun sitä ei tuoteta. Lisäksi sekä lämpöä että kylmää voidaan varastoida omiin varaajiinsa ja käyttää tarpeen mukaan”, valottaa Pihlström. 
Oppimisympäristön rakentaminen aloitettiin vuonna 2020. Viimeistelytyöt ovat parhaillaan käynnissä, ja oppimisympäristö otetaan kokonaisuudessaan käyttöön syyslukukaudella 2021.
Fakta: LVISKA – uusiutuvan energian oppimisympäristö 
Uusiutuvan energian oppimisympäristö kulkee Pohjois-Karjalassa nimellä LVISKA (Lämpö-Vesi-Ilma-Sähkö-Kylmä-Automaatio). Laitehankintoja ja asiantuntijapalveluita sekä kehittämistyötä osarahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto. Älykäs oppimisympäristö on kattavuudeltaan merkittävän laaja toteutus, jossa Riverian yhteistyökumppanina toimii Siemens Osakeyhtiö. 
Toteutuksen talotekniset järjestelmät:
  • ilmanvaihtokone 
  • valaistusjärjestelmä 
  • lämmitysjärjestelmä ja jäähdytysjärjestelmä 
  • sähkö- ja lämpöenergian mittarointi 
  • paloilmoitusjärjestelmä 
  • kameravalvonta, kulunvalvonta ja murtovalvonta 
Toteutuksen uusiutuvan energian laitteet:
  • aurinkopaneelit ja aurinkokeräimet 
  • tuuligeneraattorit 
  • lämpöpumput 
  • akusto
Kaikkia laitteistoja ohjataan Siemensin Desigo CC -kiinteistönhallinta-alustalla, johon liitetään myös murto-, kulunvalvonta-, palo- ja kamerajärjestelmät. Järjestelmässä on kaapelointeineen valmius sähköauton latausaseman lisäämiseen.  


Lisätiedot medialle: 
Kirsi Rejman, viestintäjohtaja, Siemens Osakeyhtiö, 050 68407, kirsi.rejman@siemens.com 
Tommi Puustinen, lehtori, Riveria, 040 043 8287, tommi.puustinen@riveria.fi 
Siemens Suomessa  

Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluja ja tuotteita kiinteistöihin, älykkääseen sähköverkkoon sekä digitalisoituvaan teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon.  Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Energy Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Siemens Industry Software Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on aluekonttorit Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä VIBECO Oy -niminen tytäryhtiö Suomessa. Siemens Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 204 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 430. Siemens AG:n liikevaihto on 57 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 290 000. Siemens toimii 200 maassa. siemens.fi 
Riveria

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria on pohjoiskarjalaisten kuntien omistama laatupalkittu monialainen koulutuksen järjestäjä. Riveria on yksi Suomen suurimmista ja menestyneimmistä ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestäjistä. Riverian perustehtävänä on valmentaa työelämään tulevaisuuden osaajia yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Riveria huolehtii ensisijaisesti osaavan työvoiman saannista Pohjois-Karjalassa ja työelämäyhteistyö on Riverian toiminnan vahva perusta.Riverian arvoja ovat asiakaskeskeisyys, vaikuttavuus ja vastuullisuus.

Riverian järjestämiin koulutuksiin osallistuu noin 14 500 opiskelijaa. Osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä on noin 700. Riverian tarjonnassa on noin 100 erilaista ammatillista tutkintoa eri koulutusaloilta. Koulutusyksiköt sijaitsevat Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Nurmeksessa, Outokummussa ja Valtimolla. Valtaosa tutkinnon suorittaneista työllistyy tai aloittaa yritystoiminnan Pohjois-Karjalassa. Osa jatkaa opintojaan korkeakouluissa. Koulutuskuntayhtymän konserniin kuuluu myös kilpailluilla koulutusmarkkinoilla toimiva Riveria koulutuspalvelu . riveria.fi 
Laitehankintoja ja asiantuntijapalveluita sekä kehittämistyötä osarahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (LVISKA – uusiutuvan energian oppimisympäristö, EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (LVISKA-oppimisympäristön hyödyntäminen monialaisessa ammatillisessa koulutuksessa, ESR).


Press Folders

Seuraa meitä Twitterissä

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja

Siemens Osakeyhtiö

050 684 07