Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Nurmijärvelle toteutettava merkittävä sähkövarastohanke tukee vihreää siirtymää

Siemens corporate headquarters, Munich

Kuvituskuva

Sähkömarkkinoiden joustotarve on kasvussa, kun fossiilisia voimalaitoksia korvataan uusiutuvalla tuuli- ja aurinkoenergialla. Kantaverkkoyhtiö Fingridin tavoitteena on lisätä energiajärjestelmään joustoa liittämällä sähköverkkoon erilaisia joustoon pystyviä kohteita, kuten nopeaan reagointiin soveltuvia sähkövarastoja. 
”Evli on selvittänyt sähkövarastoinvestointien kannattavuutta ja toteuttamista yhdessä Siemensin kanssa. Mielestämme suomalaisille joustomarkkinoille osallistuminen on houkutteleva vihreää siirtymää tukeva sijoitus. Siemensin mukana oleminen alusta asti on varmistanut, että hankkeessa on käytössä viimeisin markkinaymmärrys, teknologiaosaaminen ja tietotaito. Se tuo kustannussäästöjä hankkeen eri vaiheissa”, sanoo Evlin salkunhoitaja Antti Jaakonsaari.
Siemens Osakeyhtiö on ollut alusta asti kehittämässä hanketta yhdessä Evlin kanssa tekemällä selvityksiä ja varmistamassa sähkövarastoratkaisun tekniset ominaisuudet markkinoille sopiviksi. Siemens on kilpailutuksen jälkeen valittu myös hankkeen teknologiatoimittajaksi. Hanke on Siemensille merkittävä teknologiatoimitus, joka sisältää sähkövarastotontille tulevan sähköistyksen, SCADA:n, ICT-järjestelmän ja ohjelmistot. Lisäksi Siemens tuottaa hankkeeseen operointi- ja hallintapalvelut. Sähkövaraston kaupankäynti reservimarkkinoilla toteutetaan Siemens Osakeyhtiön VIBECO-tytäryhtiön kautta.
”Olemme ylpeitä siitä, että Siemens on valittu palveluntarjoajaksi tähän mielenkiintoiseen vihreän investoinnin hankkeeseen. Meillä on osaamista erilaisten järjestelmien ja energiakulutus-, varastointi- ja tuotantokohteiden joustavuuden ja optimoinnin varmistamisesta ja siihen liittyvien ratkaisujen kehittämisestä ja kohteiden liittämisestä reservimarkkinoiden kauppapaikkoihin sekä näyttöjä kaupankäynnin tuotoista. Esimerkiksi Kauppakeskus Sello ja Sinebrychoffin sähkövarasto toimivat osana joustomarkkinoita”, energiamurroksen hankekehitysjohtaja Miia Wallén sanoo Siemens Osakeyhtiöstä.
Toteutettavaa sähkövarastoratkaisua on mahdollista laajentaa myöhemmin.  
Siemens tukee energiamurroksessa erilaisia yrityksiä tekemään toiminnastaan kannattavaa, kehittämään uusia liiketoimintamalleja ja varmistamaan järjestelmien tekniset ja ohjelmistokyvykkyydet. 
Helenin ja Evlin rahaston yhteisyritykseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen edellyttää vielä yrityskauppavalvontaan liittyvää hyväksyntää toimivaltaisilta kilpailuviranomaisilta.
Lisätietoja medialle: 
Kirsi Rejman, viestintäjohtaja,  Siemens Osakeyhtiö,  +358 50 68 407, kirsi.rejman@siemens.com   
Kim Pessala, toimitusjohtaja,  Evli-Rahastoyhtiö Oy,  +358 40 523 3797, kim.pessala@evli.com 
Siemens Suomessa 
Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluja ja tuotteita kiinteistöihin, älykkääseen sähköverkkoon sekä digitalisoituvaan teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Siemens Industry Software Oy, Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa ja Innomotics AB, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on aluekonttorit Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä VIBECO Oy -niminen tytäryhtiö Suomessa. Siemens Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 240 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 430. Siemens AG:n liikevaihto on 78 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 320 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lisätietoa: www.siemens.fi
Evli Oyj 
Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti, kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten. Palveluihimme sisältyvät sijoitusrahastot, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, yritysanalyysi, kannustinjärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä yritysjärjestelypalvelut. Vastuullisuus on osa jokaista sijoituspäätöstämme, ja asiakkaamme arvostavat asiantuntijuuttamme vastuullisuuskysymyksissä. Evli-konsernissa työskentelee noin 300 ammattilaista, ja Evlin hallinnoitavana on noin 18,0 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2023). Evli Oyj:n B-sarjan osakkeet on listattu Helsingin pörssiin.
Lisätietoa: www.evli.com
Press Folders

Seuraa meitä X:ssä

Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluja ja tuotteita kiinteistöihin, älykkääseen sähköverkkoon sekä digitalisoituvaan teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Siemens Industry Software Oy, Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa ja Innomotics AB, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on aluekonttorit Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä VIBECO Oy -niminen tytäryhtiö Suomessa. Siemens Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 240 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 430. Siemens AG:n liikevaihto on 78 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 320 000. Siemens toimii 200 maassa. Lisätietoa: siemens.fi
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja

Siemens Osakeyhtiö

+358 50 68407