Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

MindSphere lisää teollisuuden kilpailukykyä ja mahdollistaa nykyaikaiset ekosysteemit

Avoimena palvelualustana (PaaS, platform as a service) MindSphere mahdollistaa monipuolisten toimijoiden ekosysteemin teollisuussovellusten  ja digitaalisten palveluiden kehittämiseksi, mikä luo pohjan uusille liiketoimintamalleille. IoT:n kautta tuotettu data muutetaan tuottavaksi liiketoiminnaksi hyödyntämällä ekosysteemin osaamista sekä parhaita käytäntöjä maailmalta.

Tällä hetkellä Siemensin partneriverkostoon kuuluvat mm. Atos, Accenture, Evosoft, SAP, Microsoft , Amazon Web Services sekä Bluvision.  Lisäksi IoT:iin keskittyvillä  startupeilla on merkittävä rooli MindSphere-ekosysteemissä. Yhdessä partnereiden kanssa on jo lyhyessä ajassa kehitetty useita sovelluksia, jotka hyödyttävät tuotantolaitoksia esimerkiksi lisäämällä käytettävyyttä tai vähentämällä turvallisuusriskejä​
MindSphere lyhyesti
  • Siemensin kehittämä avoin IoT-käyttöjärjestelmä, jolla liitetään laitteet turvallisesti pilveen ja mahdollistetaan kerätyn datan jalostaminen analytiikkasovelluksilla.
  • Valmiilla MindConnect-rajapinnalla liitetään Siemensin ja kolmansien osapuolien laitteet MindSphere-IoT-alustaan ilman ohjelmointia − nopeasti ja turvallisesti.
  • Avoin IoT-alusta voidaan asentaa yleisimpiin pilvi-infrastruktuureihin sekä jatkossa myös paikallisena ratkaisuna.
  • MindApps-analytiikkaympäristö on avoin sovelluskehitys- ja analytiikkaekosysteemi, jossa dataa jalostetaan liiketoiminnan lisäarvoksi Siemensin ja partnereiden sovelluksilla ja palveluilla. Alustalle on mahdollista kehittää myös omia sovelluksia, joita voi myöhemmin julkaista AppStoressa.
  • MindSphere kytkee  tuotteen, tuotannon tai muun kohteen takaisin suunnittelussa käytettyyn virtuaalimalliin,  digitaaliseen kaksoseen, joka kehittyy koko ajan datan perusteella.  Simulointi, mallinnus ja tuotekehitys voidaan toteuttaa hyödyntämällä todellisuudesta kerättyä, analysoitua dataa. Lopputuote vastaa koko ajan paremmin todellisia olosuhteita. MindSpheren ja analytiikan avulla data muuttuu innovaatioiksi, jolloin asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata koko ajan paremmin.  Virtuaalinen käyttöönotto nopeuttaa myös tuotannon aloittamista.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Teemu Pajala

+358 10 511 3336

Mr. Ilmari Veijola

010 511 3605

Related Links