Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Merkittäviä säästöjä kiinteistöille Siemensin ja Suomen Yliopistokiinteistöjen tiedolla johtamisen yhteishankkeessa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) omistaa ja kehittää lähes 250 pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevaa kiinteistöä korkeakoulukampuksilla. SYK tarjoaa asiakkaillensa, jotka ovat yliopistoja, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja erityyppisiä yrityksiä, heidän tarpeitaan vastaavia tiloja kustannustehokkaasti. Datan hyödyntämisellä ja tiedon hallinnalla voidaan lisätä kiinteistöjen ylläpidon tehokkuutta ja saavuttaa säästöjä.-
Hankkeessa selvitetään, miten Suomen Yliopistokiinteistöjen ylläpitoa voidaan tehostaa hyödyntämällä dataa, jota olemassa oleva teknologia tarjoaa. Kerätty data analysoidaan automaattisten algoritmien avulla ja muutetaan ymmärrettävään muotoon. Tavoitteena on muuttaa kiinteistöjen ylläpitomallit perustumaan tähän tietoon. Näin voidaan saavuttaa merkittävät säästöt, sanoo digitaalisista palveluista vastaava Jani Hämäläinen Siemens Osakeyhtiöstä.
- Projekti on mielenkiintoinen ja hyvä hanke tehostamisen näkökulmasta. Projektin tuloksia on tarkoitus hyödyntää tulevaisuudessa valtakunnallisesti koko Suomen Yliopistokiinteistöjen ylläpidon ohjauksessa, kommentoi SYK Oy:n ylläpitopäällikkö Ville Kautto.
Tarpeenmukaisella ylläpidolla pyritään luomaan kiinteistön omistajalle läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta kiinteistöjen elinkaarenhallintaan. Loppukäyttäjällä on toimivat tilat ja hyvät olosuhteet liiketoiminnan harjoittamiseksi. Nykyään kiinteistöjen ylläpito perustuu säännöllisiin, aikataulutettuihin huoltoihin, joita eri osapuolet tekevät.
- Siemensin Navigator-ratkaisulla kiinteistöä pystytään ylläpitämään aktiivisesti tarpeeseen perustuen sekä kehittämään koko ajan analysoimalla lisää dataa. Selvitämme, miten paljon nopeammin huoltokohteiden ylläpidontarve voidaan havaita Navigatorilla kuin perinteisesti toimien. Hankkeen tuloksena järjestelmiin ja olosuhteisiin vaikuttavat ongelmat tunnistetaan jo ennen, kuin käyttäjä pystyisi niitä havaitsemaan. Seurauksena syntyvä toimintamalli lisää ylläpidon tehokkuutta ja tuo merkittäviä säästöjä, tarkentaa Jani Hämäläinen.- Navigator on joustava järjestelmä, joka voidaan mukauttaa käyttäjän tarpeisiin ja hyödyntämään laajasti kiinteistöjen toiminnasta syntyvää dataa.
Navigatorilla voi yhdistää erilliset datat analytikassa ja luoda korrelaatiota tilojen olosuhteiden sekä järjestelmien toiminnan välille. Näin lisätään kokonaisvaltaisesti ymmärrystä kiinteistön toiminnasta ja pystytään nopeasti todentamaan syyt vikatilanteille. Lisäksi laitekohtaisten tietojen avulla pystytään priorisoimaan tulevat investointitarpeet, lisää kiinteistötehokkuuspalveluista vastaava Joni Salo Siemens Osakeyhtiöstä. Siemensin pääkonttori on mukana projektissa tutkimassa, mikä on perinteinen malli ylläpitää kiinteistöä ja miten sitä voidaan kehittää nykyaikaisilla työkaluilla kuten Navigator.

Ota yhteyttä

Jani Hämäläinen

ICT Service Manager, Siemens Osakeyhtiö

050 469 5066