Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Matinkylän uusi jääurheilukeskus on älykäs ja energiatehokas

Kuvituskuva

Siemensin toimitukseen kuuluvat jäähallin rakennusautomaatio, paloilmoitinjärjestelmä, kameravalvonta, murtohälytysjärjestelmä ja kulunvalvontajärjestelmä sekä poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä. Eri järjestelmät liitetään samaan älykkääseen kiinteistönhallintajärjestelmään ja valvomoratkaisuun.
Järjestelmien integrointi varmistaa oikea-aikaisen ja häiriöttömän järjestelmien välisen tiedonsiirron sekä datan tehokkaan hyödyntämisen. Se nopeuttaa ongelmien havaitsemista ja auttaa ylläpitoa kohdistamaan toimenpiteet oikeaan aikaan ja juuri oikeisiin järjestelmiin. Tekoälypohjainen järjestelmien analytiikka mahdollistaa ongelmien havaitsemisen jo ennen niiden ilmenemistä, ja näin voidaan vähentää ennalta-arvaamattomia yllätyksiä. 
Järjestelmät ennakoivat ja mukauttavat olosuhteita käyttäjätarpeiden mukaan
Eri järjestelmien integraatio on kriittisessä roolissa, kun hallin olosuhteita mukautetaan kulloiseenkin käyttäjätarpeeseen. Jääntekojärjestelmästä kerätään esimerkiksi olosuhde- ja laatutietoa. Hallin olosuhteita voidaan optimoida ennakoivasti ja automaattisesti niin, että jää ja muut olosuhteet pysyvät hyvinä eri käyttäjäryhmille, eikä energiaa kulu hukkaan. 
Teknisessä suunnittelussa on kiinnitetty huomiota kustannustehokkuuteen. Talo- ja turvateknisten järjestelmien integraatio esimerkiksi ohjausten osalta vähentää kaapelointien ja alakeskusten määrä. Tämä vaikuttaa rakentamisen kustannuksiin ja vähentää käytönaikaista huoltotarvetta. 
”Suunnittelussa on myös huomioitu järjestelmien keskinäinen ohjattavuus uudella tavalla: kaikki järjestelmät ovat käytettävissä yhden käyttöliittymän kautta. Tämä helpottaa ylläpidon ja huollon toimintaa, ja pienentää myös tietoturvaan liittyviä riskejä”, Siemens Osakeyhtiön avainasiakkuuspäällikkö Mikko Aalto kertoo.
Uusinta tekniikka hyödyntävä ratkaisu mukautuu myös helposti muuttuviin tarpeisiin.  Jääurheilukeskukseen tulee kolme eri lajeille sopivaa jääkaukaloa, tiloja kahvila- ja ravintolatoiminnalle sekä kokous- ja toimistotiloja. Tekniikan ohella on kiinnitetty huomiota erityisesti oheisharjoittelumahdollisuuksiin.
”Jääurheilussa oheisharjoittelu on entistä tärkeämpää. Jääurheilukeskukseen tuleekin muun muassa liikuntasali, kuntosaleja ja peilisaleja mahdollistamaan monipuolinen oheisharjoittelu eri käyttäjäryhmille. Suurin käyttäjäryhmä ovat lapset ja nuoret. Jotta harrastaminen olisi perheiden näkökulmasta mahdollisimman vaivatonta, tiloissa on panostettu myös varusteiden säilytystiloihin”, kertoo Jari Nyberg.
Jääurheilukeskus liitetään virtuaalivoimalaitokseen
Jääurheilukeskus otetaan käyttöön syksyllä 2021. Tekninen ratkaisu mahdollistaa sen liittämisen virtuaalivoimalaitokseen eli osaksi energiamarkkinoita. Siemensin virtuaalivoimalaitospalvelun kautta jääurheilukeskus voi toimia energiamarkkinoiden kulutusjoustona, mikä mahdollistaa uudenlaisen tulovirran kiinteistölle. Virtuaalivoimalaitokseen kytkettyjen kiinteistöjen avulla pystytään kasvattamaan vihreän energian osuutta Suomessa.
”Siemens on osaava kumppani ja yhteistyö on sujunut hyvin. Järjestelmien monikäyttöisyys, käyttäjäystävällisyys ja laajennettavuus sekä nykyaikaiset ja kestävät energiaratkaisut ovat olleet lähtökohtina suunnittelussa. Esimerkiksi jääurheilukeskuksessa käytettävä sähkö on tuulisähköä, ja sinne tulee myös aurinkosähköä tuottava järjestelmä. Kiinteistön kytkeminen mukaan virtuaalivoimalaitokseen tuo myös mahdollisuuden ansaita energiamarkkinoilla ja pienentää näin hallin käyttäjien kustannuksia”, Nyberg kertoo.
”Sähkön kulutusjoustomarkkinaan osallistuminen on myös osoitus siitä, että Matinkylän jääurheilukeskuksessa kestävä kehitys on otettu tosissaan”, Aalto sanoo.
Lisätiedot:

Kirsi Rejman, viestintäjohtaja, Siemens Osakeyhtiö, 050 68407, kirsi.rejman@siemens.com
Jari Nyberg, toiminnanjohtaja, Espoon Jääurheilun Tuki ry, 040 042 3906, toiminnanjohtaja@ejut.fi 
Siemens Suomessa
Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluja ja tuotteita kiinteistöihin, älykkääseen sähköverkkoon sekä digitalisoituvaan teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon.  Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Energy Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on aluekonttorit Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä VIBECO Oy -niminen tytäryhtiö Suomessa. Siemens Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 204 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 430. Siemens AG:n liikevaihto on 57 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 290 000. Siemens toimii 200 maassa. siemens.fi

Lue lisää

Press Folders

Seuraa meitä Twitterissä

Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at  www.siemens.com.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja

Siemens Osakeyhtiö

050 684 07