Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Lahti hakee säästöjä aurinkoenergialla

Aurinkopaneelien laskennallinen energiantuotto on noin 120 megawattituntia, jolla kesän aurinkoisimpina päivinä saadaan katettua koko urheilukeskuksen tarvitsema energia.

Lahden urheilukeskukseen asennettu aurinkopaneelijärjestelmä on tähän asti suurin yksittäinen aurinkopaneeli-investointi Lahdessa. Se on samalla osa laajempaa ESCO (Energy Service Company) -hanketta, josta Lahden Tilakeskus teki sopimuksen kilpailutuksen jälkeen Siemens Osakeyhtiön kanssa.
Kolmenkymmenen prosentin säästöt
”Siemensillä oli kilpailukykyisin ratkaisu siihen, miten ja millaisilla toimenpiteillä kymmenen kiinteistöä kattavasta energiansäästöhankkeesta voidaan saada aikaan parhaimmat säästöt sadan prosentin takuulla”, sanoo Lahden Tilakeskuksen kiinteistöpäällikkö  Jouni Arola.

Siemens lupaa projektissa Lahden kaupungille yli 300 000 euron vuotuiset säästöt sopimukseen sisältyvien kiinteistöjen energiankulutukseen. Se on noin 30 prosenttia näiden kiinteistöjen vuotuisista energiakustannuksista. Lämmityskulutuksen on laskettu vähenevän noin 20 prosenttia ja sähkön kulutuksen 30 prosenttia. 

”Energiakustannukset ovat yleensä rakennusten suurin yksittäinen operatiivinen menoerä. Siksi energiatehokkailla ratkaisuilla voidaan saada merkittäviä säästöjä”, kertoo Siemensin avainasiakasjohtaja  Markku Lilja.

Aurinkopaneelien lisäksi Siemens on toimittanut sopimuksessa mukana oleviin kiinteistöihin useita eri taloteknisiä ratkaisuja.

”Talotekniikan uusimisen ohella on uusittu myös ilmanvaihtokoneita, valaistuksia ja valaistusten ohjauksia sekä rakennusautomaatioon liittyviä toimintoja. Hiihtomuseossa on uudistettu myös jäähdytykseen liittyviä asioita”, Arola sanoo
Kolme kiinteistökriteeriä
Arolan mukaan kymmenen kohteen valinta Tilakeskuksen hallinnoimista noin 300 eri kiinteistöstä oli vaativa tehtävä.

”Valikoimme sellaisia kohteita, joiden energiankulutus oli korkea, peruskorjaustarve tulevina vuosina vähäinen ja käyttötarkoitus vakaa. Kunta- ja maakuntarakenteen uudistuessa valintojen kanssa täytyi olla erityisen tarkka”, Arola sanoo.
Lahden urheilukeskuksen lisäksi ESCO-hankkeessa ovat mukana Sibeliustalo, kaupunginteatteri, kirjasto, kaupungintalo, Saksalan uimahalli, Salinkallion koulu, Kaarikadun päiväkoti ja Sopenkatu 9:n kiinteistö, jossa on museovarasto ja säilytystiloja. Jokaiseen kohteeseen liittyy omanlaisensa energiahaasteet.

Urheilukeskus kattaa pääkatsomon lisäksi maauimalan ja mäkikatsomon, jossa on hiihtomuseo. Näistä maauimala yksittäisenä kohteena kuluttaa eniten energiaa. ”50 metrin allas kesäkuukausina nielaisee yhtä paljon energiaa kuin yksi koulurakennus koko vuoden aikana”, Arola vertailee.

Sibeliustalo kuluttaa paljon lämpöenergiaa, samoin uimahallin energiankulutus suhteessa rakennuksen neliöihin on runsasta.

”Uimahalliin tehtiin jätevesien lämmöntalteenottojärjestelmä, jolla energiankulutusta saadaan pienennettyä”, Arola kertoo.
  Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
  Lue lisää

  Ota yhteyttä

  Markku Lilja

  Senior Account Manager, Siemens Osakeyhtiö

  +358 50 469 5110

  Related Links