Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Ketterät ekosysteemit ovat ainoa vastaus kiihtyvään teknologiakehitykseen teollisuudessa

- Teknologian kehittyessä kiihtyvällä tahdilla, muutokseen vastaaminen edellyttää paljon uudenlaista osaamista, jota harvoin löytyy oman organisaation resursseista. Globaalissa taloudessa menestyvät parhaiten ne yritykset, jotka ensimmäisten joukossa tarttuvat uusiin mahdollisuuksiin, sanoo Öhman. 

Teollisuudessa tarvitaan toimivia verkostoja, ekosysteemejä, täydentämään omaa osaamista ja lisäämään muutosvauhtia.
- Eri toimijat tuovat osaamistaan ekosysteemiin, joka mahdollistaa verkostoitumisen ja nopean arvonluonnin koko ekosysteemiyhteisön hyödynnettäväksi.   Menestyvä teollisuusekosysteemi hyödyttää kaikkia sen toimijoita, niin teollisuusyrityksiä, startupeja, ohjelmistokehittäjiä kuin muitakin osaajia. Jatkuvan uudistumisen haasteeseen vastataan siten, että ekosysteemiin liittyy jatkuvasti myös uusia osaajia, sanoo Öhman.

Digitaalinen talous on tulostaloutta, jossa tuotteiden ja palveluiden sijasta myydään arvoa esimerkiksi käytettävyyttä tai energiansäästöä.  Tulostalouden liiketoimintamallit perustuvat palveluille, jotka yhdistävät, analysoivat ja hyödyntävät dataa. Luotettavat ja turvalliset alustat mahdollistavat sen, että eri toimijat voivat yhdessä kehittää ja rakentaa uusia, dataan perustuvia palveluja.  Siemensin avoin, pilvipohjainen MindSphere-käyttöjärjestelmä on  helposti käytettävä alusta avoimien IoT-ekosysteemien luomiseksi, joka osaltaan mahdollistaa myös suomalaisten ekosysteemipartnereiden siirtymisen globaaleille markkinoille.
- Kutsumme eri alojen, erikokoisia yrityksiä liittymään MindSphere-ekosysteemiin tuottamaan ohjelmistoja, sovelluksia ja palveluja laajalle teollisuusyhteisölle. Haluamme kehittää yhtenä ekosysteeminä menestyviä liiketoimintakonsepteja.  Voimien yhdistäminen on mahdollisuus pienelle maalle.  Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuosi on oikea hetki kiinnittää huomiota teollisuuden merkitykseen. Suomalainen hyvinvointi edellyttää menestyvää teollisuutta, joka rakennetaan  toimintamalleja uudistamalla, Öhman toteaa.

MindSphere on avoin, pilvipohjainen IoT-käyttöjärjestelmä, joka avoimen palvelualustana (PaaS, platform as a service) mahdollistaa monipuolisten toimijoiden ekosysteemin teollisuussovellusten ja digitaalisten palveluiden kehittämiseksi. IoT:n kautta tuotettu data muutetaan tuottavaksi liiketoiminnaksi hyödyntämällä ekosysteemin osaamista sekä parhaita käytäntöjä maailmalta. MindSpheren tarjoaa digitaalisaatioratkaisuille kestävän perustan.

Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Öhman, Janne 

Toimitusjohtaja, Siemens Osakeyhtiö

+358 50 526 7521

Related Links