Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Kauppakeskus Sello on Euroopan älykkäin kiinteistö – huipputulos kiinteistöjen älykkyyttä mittaavassa vertailussa

Aalto-yliopiston työryhmä arvioi toistakymmentä rakennusta vuosien 2018 ja 2020 välisenä aikana. Sello sai vertailussa ylivoimaisesti parhaan tuloksen, 92/100 pistettä. Toiseksi vertaisarvioidun rakennuksen tulos jäi 60/100 pisteeseen. Tutkimukseen valitut rakennukset edustivat pääosin 2000-luvun kaupallisia rakennuksia, kuten toimistoja ja kouluja, mutta vertailussa oli myös hotelli ja asuinkiinteistöjä kauppakeskus Sellon lisäksi.
 ”Sellon saavuttama tulos on hieno saavutus. Tuloksen taustalla on kauppakeskuksen yli vuosikymmenen ajan kestänyt systemaattinen työ kestävän kehityksen edistämiseksi yhdessä Siemensin kanssa. Sello haluaa olla Euroopan vihrein kauppakeskus, ja Sellossa on panostettu monin tavoin innovatiivisiin ratkaisuihin energian säästämiseksi ja käyttömukavuuden parantamiseksi”, sanoo Sellon kiinteistöpäällikkö Olli Paunola.
SRI on kehitetty palvelemaan tulevaisuuden vaatimuksia
Kiinteistöillä on suuri merkitys maailman energiankulutukselle. Euroopan unionissa rakennusten osuus kulutuksesta on noin 40 prosenttia. Eniten energiaa kuluttavat valaistus, lämmitys, lämmin vesi ja jäähdytys.
Vaatimukset kestävän kehityksen toimintamalleista kasvavat jatkuvasti, kun energiankulutusta pyritään vähentämään ja kasvihuonekaasupäästöjä pienentämään. Rakennusten älykäs tekniikka on kustannustehokas tapa luoda terveellisempiä ja käyttäjille mukavampia rakennuksia, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja helpottavat uusiutuvien energialähteiden integrointia tulevaisuuden energiajärjestelmiin. 
Kiinteistö- ja rakennusalalla on tarve varmistaa, että kiinteistöt palvelevat myös tulevaisuuden vaatimuksia. SRI vastaa tähän tarpeeseen. Syksyllä 2020 SRI-arviointimenetelmän kolmivuotinen kehitysprojekti tuli päätökseensä ja tällä hetkellä indikaattori on vapaasti käytettävissä ja sovellettavissa. 
”Toistaiseksi päätösvalta indikaattorin kansallisesta käyttöönotosta on jätetty jäsenmaiden päätettäväksi ja Suomessa käyttöönottoon liittyvä selvitystyö on juuri käynnistymässä”, kertoo väitöskirjatutkija Eerika Janhunen Aalto-yliopiston kiinteistötalouden tutkimusryhmästä. 
Mikä tekee Sellosta yhden Euroopan älykkäimmistä kiinteistöistä?
SRI-viitekehyksessä tarkastellaan rakennuksen kymmentä teknistä järjestelmää: lämmitystä, lämmintä käyttövettä, jäähdytystä, ilmanvaihtoa, valaistusta, rakennuksen dynaamista vaippaa, tehontarpeen tasausta, uusituvan energian tuottoa, sähköajoneuvojen latausta, seurantaa ja säätöä. Jokaiseen kategoriaan on nimetty lista palveluita, joiden älyvalmiutta indikaattorin kautta arvioidaan. Korkeimpia älyvalmiustasoja (SRI-pisteitä) ei ole kuitenkaan mahdollista saavuttaa ilman rakennuksen kysyntäjoustovalmiutta sekä järjestelmään integroitua energiavarastoa. 
”Sellon tapauksessa erityisesti edistynyt teknisten järjestelmien tarpeenmukainen säätö sekä varavoimajärjestelmä mahdollistivat jopa Eurooppa-tasolla merkittävän korkeat SRI-pisteet”, Janhunen huomauttaa. 
Sello on kytketty virtuaalivoimalaitospalveluun, minkä ansiosta kauppakeskuksen sähkönkulutus joustaa kantaverkon tarpeiden mukaan. Tästä on Sellon lisäksi hyötyä koko alueelle, sillä jouston avulla sähköverkko pystytään pitämään vakaana eikä sähköntuotannossa tarvitse turvautua uusiutumattomiin energianlähteisiin. Sello on mukana myös kaukolämmön kulutusjoustossa.
”Joustossa mukana olevat kiinteistöt ikään kuin auttavat pitämään valot ja lämmöt päällä koko alueella ja edistävät samalla kestävää kehitystä. Kiinteistön käyttäjä ei joustoa huomaa, koska muutokset esimerkiksi ilmanvaihdossa ovat niin pieniä ja vain hetkellisiä”, sanoo myynti- ja operatiivinen johtaja Anssi Laaksonen Siemens Osakeyhtiöstä. 
Siemensin ja Sellon yhteistyö alkoi jo vuonna 2003 kauppakeskusta rakennettaessa, kun Siemens toimitti Selloon rakennusautomaatiojärjestelmän. Yhteistyö on jatkunut siitä asti ja kauppakeskuksen energia- ja kustannustehokkuutta sekä olosuhteita kehitetään jatkuvasti. Vuonna 2011 Sellolle myönnettiin EU:n Energy Service Award -palkinto.  Vuonna 2015 Sello sai ensimmäisenä kauppakeskuksena Euroopassa toiminnanaikaisen platinatason LEED-ympäristöluokituksen, ja sertifikaatti uusittiin vuonna 2020. Sellossa tieto ohjaa älykästä tekemistä.
Fakta: SRI on rakennusten älyvalmiusindikaattori
  • SRI tulee sanoista Smart Readiness Indicator, suomeksi lyhyesti älyvalmiusindikaattori. 
  • SRI on mittari, jonka avulla arvioidaan rakennusten teknologisia valmiuksia älykkääseen ohjaukseen ja käyttöön. 
  • SRI on kehitetty EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin vuonna 2018 voimaan tulleen muutoksen myötä. Muutos nopeuttaa olemassa olevien rakennusten kustannustehokkaita peruskorjauksia ja lisää älykkään teknologian käyttöä rakennuksissa. Se tähtää vähähiiliseen rakennuskantaan ja ilmastonmuutoksen hillintään. 
  • SRI:n tavoitteena on lisätä tietoisuutta älykkäämpien rakennustekniikoiden ja toiminnallisuuksien eduista ja tehdä niiden lisäarvosta konkreettisempaa rakennuksen käyttäjille, omistajille, vuokralaisille ja älykkäiden palvelujen tarjoajille. Tarkoituksena on tukea teknologiainnovaatioita rakennusalalla ja luoda kannustin huipputeknologian integroimiseksi rakennuksiin.
  • SRI on kehitetty EU-komission työryhmässä yhteistyössä jäsenmaiden sidosryhmien kanssa. Komission tavoitteena on ollut luoda vertailukelpoinen järjestelmä kiinteistökannan energiaälykkyyden lisäämiseksi. Vielä ei ole tietoa, missä muodossa ja miten SRI-arviointimenetelmä tullaan jäsenmaissa ottamaan käyttöön.
  • Älyvalmius mahdollistaa kiinteistön jatkokehittämisen tulevaisuuden tarpeisiin.
Yhteystiedot medialle:
Kirsi Rejman, viestintäjohtaja, Siemens Osakeyhtiö, 050 68 407, kirsi.rejman@siemens.fi 
Olli Paunola, kiinteistöpäällikkö, kauppakeskus Sello, 040 358 0237, olli.paunola@sello.fi 
Eerika Janhunen, väitöskirjatutkija, Aalto-yliopisto, 050 309 3439, eerika.janhunen@aalto.fi 
Siemens Suomessa
Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluja ja tuotteita kiinteistöihin, älykkääseen sähköverkkoon sekä digitalisoituvaan teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon.  Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Energy Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on aluekonttorit Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä VIBECO Oy -niminen tytäryhtiö Suomessa. Siemens Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 204 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 430. Siemens AG:n liikevaihto on 57 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 290 000. Siemens toimii 200 maassa. siemens.fi
Kauppakeskus Sello
Kauppakeskus Sello sijaitsee Espoon Leppävaarassa ja on Suomen toiseksi suurin kauppakeskus. Sellossa on lähes 170 liikettä ja palvelua. Sellon omistavat Keva, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Sellon kauppakeskusmanageriyhtiönä toimii Realidea Oy. sello.fi
Aalto-yliopisto
Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Yliopisto tunnistaa ja ratkaisee yhteiskunnan suuria haasteita ja rakentaa innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, 12 000 opiskelijaa ja 400 professoria. Kampus sijaitsee Espoon Otaniemessä. aalto.fi


Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at  www.siemens.com.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja

Siemens Osakeyhtiö

050 684 07