Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Itämeren pelastaminen tarvitsee älykästä sähköverkkoa

Kuluttajat sähkökauppiaiksi

Mäntynen näkee tulevaisuudessa mahdollisena tilanteen, jossa normaalit kuluttajat voivat olla sähkökauppiaita. Sähköä voitaisiin ostaa, kun se on halpaa ja varastoida esimerkiksi sähköauton akkuun. Älykkään sähköverkon ansiosta kuluttaja voisi sitten myydä sitä takaisin, kun hinta on korkeampi.

- Ihmiset voisivat olla ikään kuin sähkökauppiaita. Latausjärjestelmä olisi niin älykäs, että se varmistaisi riittävän energiamäärän autossa, kun sillä lähdetään seuraavan kerran liikenteeseen. Ylimääräisellä energialla se osaisi käydä kauppaa ikään kuin itsekseen, Mäntynen visioi.

- Tulevaisuudessa energiayhtiöt tulevat myös tarjoamaan enemmän erilaisia vaihtoehtoja esimerkiksi sähkösopimuksiin kuluttajille, kuten jo telepuolella on nähty viimeisten vuosien aikana. On erittäin kiinnostavaa olla mukana tämän muutoksen aikana ja olla mahdollistamassa näitä ratkaisuja, Hän jatkaa.
Ilmastonmuutos ja Itämeri

Ilmastonmuutos on yksi suuri Itämeren vihollinen. Ilmaston lämpeneminen nopeuttaa rehevöitymistä ja muuttaa Itämeren ekosysteemiä.  Itämeri tarvitsee tietyin väliajoin uutta, hapekasta ja suolaista vettä Atlantin valtamerestä. Sitä pääsee Itämereen vain harvoin, ns. suolapulsseina. Suurimpien uhkakuvien mukaan ilmastonmuutos lisää sateita Itämeren valuma-alueella. Lisääntyneet sateet kasvattavat makean veden virtausta Itämerestä Atlanttiin ja estävät suolaisen, hapekkaan veden pääsyn Itämereen.

Hapettomissa oloissa ravinteet pääsevät pohjalta pintavesiin ja rehevöityminen lisääntyy. Ilmastonmuutosta hillitsemällä turvataan Itämerellä olosuhteet, jotka varmistavat riittävän happi- ja suolapitoisuuden herkän ekosysteemin turvaamiseksi.

Mäntynen kertoo, että teknologiat älyverkon rakentamiseen on olemassa. Hän arvioi, että Suomen sähköverkossa on jo käytetty älykkäitä ratkaisuja, mutta monilta osin riittää vielä tekemistä älykkäämmän, luotettavamman ja joustavamman verkon rakentamisessa. Tällä hetkellä Siemens tarjoaakin verkkoyhtiöille esimerkiksi palvelua, jolla sähköverkon älykkyys, luotettavuus ja kehittyneisyys arvioidaan.

- Tämän jälkeen on hyvä tehdä suunnitelmat siitä, mitä voidaan tai täytyy tehdä, ja koska on oikea aika investoinneille, Mäntynen sanoo.

Siemens Osakeyhtiö edistää Itämeren suojelua olemalla mukana kesällä esitettävässä Itämeriaiheisessa TV-sarjassa. MTV3:lla esitettävä, yhteistyössä Itämeren suojelua edistävän Baltic Sea Action Groupin kanssa tehdyssä sarjassa selvitetään Itämeren tilaa ja ratkaisuja sen suojelemiseksi.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Mäntynen, Jussi

Divisioonan johtaja

010 511 3707

Related Links