Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

HKL ja Siemens sopuun automaatioprojektin jatkosta

Helsingin metron automatisointi toteutetaan alkuperäisen sopimuksen mukaisesti täysautomaattisena.  Etenemissopimuksessa on sovittu, miten avoimena olleet tekniset kysymykset ratkaistaan.  On sovittu, että toimituksen sisältöön ja vastuisiin liittyvät erimielisyydet siirretään välimiesmenettelyn ratkaistavaksi. Välimiesmenettely alkaa, kun kaikki vanhat junat on automatisoitu eli loppuvuodesta 2015.  Lisäksi on sovittu menettelytavoista, jotka varmistavat projektin ja töiden etenemisen jatkossa.
Siemens on antanut kustannusarvion niistä töistä, joiden vastuista osapuolet ovat erimielisiä. Siemensin arvio on noin 20 miljoonaa euroa. Välimiesmenettelyyn ilmoitetaan lisätöistä toteutuneet todelliset kustannukset.  Välimiesmenettelyssä päätetään olemassa olevaan sopimukseen perustuen, kenen vastuulla nämä kustannukset ovat.
Täysautomaattimetro on siis tulossa Helsinkiin. Sen ansiosta junien vuoroväli voidaan lyhentää jopa alle kahteen minuuttiin. Tämä lisää metron kuljetuskapasiteettia huomattavasti ja parantaa palvelutasoa. Automaattiajo säästää myös energiaa. Ratkaisu varmistaa osaltaan turvallisen, sujuvan ja ympäristöystävällisen joukkoliikenteen Helsinkiin ja Espooseen sovitusti.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Matti Lahdenranta

HKL, toimitusjohtaja

050 385 5020

Martti Kohtanen

Siemens Osakeyhtiö, toimitusjohtaja

010 511 2140.

Related Links