Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

”Hidastelu teknologian omaksumisessa maksaa suomalaisia työpaikkoja”

Teollisuus 4.0 on visio tulevaisuuden tuotannosta, jossa digitalisaatio on viety mahdollisimman pitkälle.  Visiossa koko teollisuuden arvontuotantoketjua tarkastellaan kokonaisvaltaisesti myös organisaatiorajojen yli. Pienessä maassa vahvasti digitalisoitu teollisuusklusteri saisi kilpailuetua tehokkaasta erikoistumisesta ja osaamisten verkottamisesta.

–  Digitalisaatio muuttaa teollista arvoketjua.  Aikaiset omaksujat pääsevät määrittämään paikkansa arvoketjussa ja hyötyvät siten digitalisaatiosta eniten.  Hitaat joutuvat toimimaan siinä ympäristössä, joka on rakentunut muiden toimijoiden haluamalla tavalla, Öhman sanoo.
Hyötyä kysynnän joustosta

Suomen tekniset valmiudet luovat hyvät edellytykset digitalisaatiokehitykselle.

– Teollista internetiä ja digitalisaatiota pohditaan jo erityisesti teknisen toteutuksen näkökulmasta.  Vähintään yhtä tärkeää on miettiä datan hyödyntämistä ja älyn lisäämistä, sillä sieltä tulevat tehokkuus, innovaatiot sekä uudet liiketoimintamahdollisuudet. Kehityshankkeita on käynnissä, mutta vauhtia tarvitaan lisää. Uusien asioiden käyttöönotto on vielä liian harvojen toimijoiden käsissä, sanoo Öhman.
Suomalaisen teollisuuden investoinnit ovat niin alhaisella tasolla, että se voi tulla esteeksi teollisuuden kasvulle. Tehokkuutta voidaan lisätä myös ilman järeitä kertainvestointeja digitalisaation keinoin.

–  Olemme viime aikoina huomannet, miten paljon hyötyjä suomalaiset teollisuusyritykset voivat saavuttaa jo varsin yksinkertaisilla data-analyyseilla. Asiakkaamme ovat avullamme tehostaneet teollisuusprosessejaan, ennakoineet huoltotarpeitaan ja säästäneet energiaa.  Tulevaisuudessa voimme myös auttaa teollisuusyrityksiä hyötymään energiamarkkinoiden tarjoamasta kysynnän joustosta, jota teollisuuyritykset eivät vielä kunnolla hyödynnä, Öhman toteaa.
Poliittisilla päättäjillä tärkeä rooli
Digitalisaation mahdollisuudet on hyödynnetty pisimmälle valmistavassa teollisuudessa.

– Pienenä kansana meidän ei kannata yrittää keksiä kaikkea itse. Sen sijaan meidän kannattaa rohkeasti jatkojalostaa kansainvälisistä huipputeknologiaa. Tekniset ratkaisut teollisuus 4.0 -vision ja digitalisaation toteuttamiseksi ovat jo hyvin pitkälle olemassa. Nyt tarvitsemme niitä hyödyntäviä innovaatioita, joille suomalainen menestys rakennetaan, sanoo Öhman. 

Teollisuusyritysten enakkoluulottomuuden lisäksi teollisuuden nousu edellyttää kannustavaa ja uutta luovaa toimintaympäristöä.

– Teollisuuden on oltava vahvasti uuden hallituksen ohjelmassa. Lainsäädännön on mahdollistettava uudet, digitalisaation perustuvat liiketoimintamallit. Elinkeinopolitiikan on kannustettava teollisuutta uusiin innovaatioihin, investointeihin ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Poliittisilla päättäjillä voi olla nykyistä paljon vahvempi rooli kilpailukykyisen teollisuusklusterin luomisessa, Öhman sanoo.

Saksassa hallitusstrategiaan on kuulunut jo useita vuosia valmistavan teollisuuden vahvistaminen ja koko teollisen arvontuotantoketjun saumaton yhteistyö ja optimointi kilpailukyvyn varmistamiseksi. Saksassa teollisuuden lisäarvo koko talouteen on kaksi kertaa suurempi kuin esimerkiksi Britanniassa, Ranskassa tai USA:ssa. Näissäkin maissa teollisuuden uusi tuleminen on ollut nähtävissä jo useita vuosia. Monet Saksan teollisuuden keskeiset toimijat ovat alansa globaaleja johtajia. Esimerkkejä on esimerkiksi autoteollisuudesta, sähköteollisuudesta ja kemian teollisuudesta.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Janne Öhman

Toimitusjohtaja, Siemens Osakeyhtiö

010 511 3868

Related Links