Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Hansakortteli pilotoi digitaalista paloturvaa

XXX
Turun suurin kauppakeskus Hansakortteli on Siemensin pitkäaikainen asiakas, ja kauppakeskuksen paloturvallisuutta on kehitetty alusta asti suunnitelmallisesti. Pilottiprojekti mahdollistui kauppakeskuksen modernin paloilmoitinjärjestelmän ja siihen kytkeytyvien Siemensin sovellusten myötä.
”Paloturvallisuudesta huolehtiminen ja sen kehittäminen on meille tärkeää, koska se auttaa suojelemaan ihmisiä, omaisuutta ja toiminnan jatkuvuutta. Paloturvallisuuden kehittäminen ja digitaalisten sekä älykkäiden ratkaisujen hyödyntäminen parhaimmillaan vähentää pelastustoimenpiteiden tarvetta, mikä vapauttaa turvallisuus- ja pelastushenkilöstön resursseja muiden tehtävien hoitamiseen”, kertoo Hansakorttelin turvallisuus- ja laatupäällikkö Lauri Takkinen.
Moderneissa paloilmoittimissa on rajapintoja, joiden avulla voidaan kerätä monenlaista dataa, mutta datan automaattinen ja laaja hyödyntäminen ei ole alalla vielä arkipäiväistynyt. Kiinteistöjen paloturvallisuudessa on yhä tavanomaista, että esimerkiksi lokikirjat ovat manuaalisesti ylläpidettäviä ja erilaisten raporttien tuottaminen on käsityötä, jossa kootaan tietoja yhteen eri lähteistä.
”Siemensin järjestelmien kohdalla ongelmana ei ole se, että dataa ei olisi saatavilla. Päinvastoin: dataa on mahdollista kerätä valtavasti. Hansakorttelin pilottiprojektissa selvitämme yhdessä asiakkaan kanssa, mitkä tiedot ovat juuri heille kaikkein hyödyllisimpiä ja auttavat heitä kehittämään ja tehostamaan toimintaansa. Pohdimme myös, missä muodossa tietojen kannattaa olla”, kertoo Kari von Hertzen, palveluliiketoiminnan yksikön päällikkö Siemens Osakeyhtiöstä. 
Automatisointi ja yhteinen analysointi tuovat hyviä tuloksia 
Hansakorttelissa dataa sekä kerätään että hyödynnetään automaattisesti. Järjestelmä muun muassa testaa itse toimintakuntonsa päivittäin sekä tuottaa asiakkaalle sovituin aikavälein automaattisesti raportteja esimerkiksi järjestelmän tilasta, häiriötilanteista ja irtikytkentäajoista eli ajoista, jolloin paloilmoitinjärjestelmä ei ole jossain tietyssä tilassa päällä. Palveluportaali on asetettu tekemään sovituissa tilanteissa automaattisesti huoltopyyntö. Sähköinen lokikirja täydentyy ilman, että kenenkään tarvitsee päivittää sitä käsin.
Kaikki tiedot ovat asiakkaan katseltavissa sähköisessä muodossa milloin tahansa sekä selainpohjaisen sovelluksen että kännykkäsovelluksen kautta.
”Asiakasta ei kuitenkaan jätetä yksin ihmettelemään raportteja ja tekemään johtopäätöksiä, vaan analysoimme tietoja sovituin aikavälein yhdessä, jotta kerätystä datasta saataisiin mahdollisimman paljon hyötyjä. Opimme puolin ja toisin, kun käymme palvelusopimuksen mukaisesti raportteja yhdessä läpi ja sovimme seuraavat toimenpiteet”, sanoo von Hertzen.
”Siemensin digitaaliset ratkaisut helpottavat tilannekuvan ylläpitämistä ja myös johtamista mahdollisissa poikkeustilanteissa, kun järjestelmien tuottama tieto on jatkuvasti ja nopeasti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Läpinäkyvyys raportoinnissa ja järjestelmien helppokäyttöisyys tuo tietynlaista mielenrauhaa”, kertoo Hansakorttelin Lauri Takkinen.
Press Folders

Seuraa meitä X:ssä

Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluja ja tuotteita kiinteistöihin, älykkääseen sähköverkkoon sekä digitalisoituvaan teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Siemens Industry Software Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on aluekonttorit Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä VIBECO Oy -niminen tytäryhtiö Suomessa. Siemens Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 216 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 433. Siemens AG:n liikevaihto on 72 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 311 000. Siemens toimii 200 maassa. Lisätietoa: siemens.fi
Lue lisää

Ota yhteyttä

Jenni Kurvinen

Viestintäpäällikkö

Siemens Osakeyhtiö

+358 50 308 6596