Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Hajautettu energiajärjestelmä mahdollistaa sähkön kysyntäjouston

Käytännön esimerkki digitalisaatiosta
– DEMS on virtuaalivoimalaitos, joka uudistaa sähköntuotannon ja -kulutuksen. Pilvipalveluna toteutettu, hajautettu energiajärjestelmä mahdollistaa entistä suuremman hyödyn, kun asiakkaiksi järjestelmään voivat liittyä kysyntäjoustoa hyödyntävät tahot. DEMS on käytännön esimerkki Siemensin ratkaisusta, jolla digitalisaation mahdollistamia innovaatioita tuodaan käytännön tasolle, sanoo Siemensin Energiaratkaisujen tekninen asiantuntija Henri Makkonen.

Ympäristötarkastaja Jari Viinanen Helsingin ympäristökeskuksesta kertoo, että yhteistyö Siemensin ja Helenin kanssa sai kimmokkeen Helsingin kaupungin käynnistämästä Ilmastokumppanit-verkostosta.
– Halusimme edistää ja auttaa yrityksiä kehittämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseksi. Siemens etsi sopivaa kiinteistöä voidakseen hyödyntää uusinta teknologiaansa. Viikin ympäristötalo tarjosi puitteiltaan tähän hyvän vaihtoehdon, Viinanen sanoo.

Heleniä puolestaan kiinnosti yhteistyö molempien osapuolten kanssa, sillä yrityksessä oli tehty päätös oman sähkövaraston hankinnasta.
– Siten oli luontevaa tulla tähän yhteistyöhön mukaan, edistää molempia sähkövarastohankkeita rinnan sekä siirtää ja jakaa kokemuksia asiakkaille, sanoo projektiasiantuntija Kristiina Siilin Helen Oysta.
Uutta liiketoimintaa ja tutkimusta
Vähiten energiaa kuluttavaksi toimistorakennukseksi Suomessa nimetty Viikin ympäristötalo käyttää energiaa alle puolet vastaavankokoisiin toimitalokiinteistöihin verrattuna. DEMS-virtuaalivoimalaitoksen avulla kiinteistön energiatehokkuutta saadaan parannettua vielä jonkin verran entisestään, mutta yhteistyön lisäarvo syntyy kumppaneiden mukaan ennen kaikkea energiaoptimoinnista sekä kysyntäjoustosta.

– Kiinteistöjen toimiessa osana kysyntäjoustokapasiteettia annetaan edellytykset suurimittaisempaan uusiutuvan energian hyödyntämiseen Suomessa. Tarjolla oleva energiakapasiteetti saadaan käyttöön rakentamatta uusia huipputehovoimaloita, Makkonen sanoo.

– Helenille tämä synnyttää uutta liiketoimintaa, kun voimme myydä ylimääräisen joustokapasiteetin Fingridin kantaverkkoon ja jakaa tuoton asiakkaan kanssa. Haluamme olla mukana ohjaamassa ja aggregoimassa asiakkaiden kuormia parhaimman hyödyn saavuttamiseksi. Voimme auttaa asiakkaitamme sähkövarastojen ohjauksessa hetkinä, jolloin asiakas ei itse pysty niitä hyödyntämään, Siilin sanoo.

– Viikin ympäristötalo on Helsingin kaupungin näkökulmasta kiinnostava pilottihanke ja vertailukohde rakennusten suunnittelun näkökulmasta. Uudet ja vanhat kiinteistöt kannattaa suunnitella ekologisesti ja energiatehokkaasti. Viikin virtuaalivoimalaitos tarjoaa myös runsaasti aineksia tutkimustyölle, Viinanen sanoo.

Helsingin kaupunki haluaa toimia edelläkävijänä älykkäiden, energiatehokkaiden innovaatioiden edistäjänä, joilla kaupungin hiilidioksidipäästöjä saadaan vähennettyä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

– Kehitystyötä tehdään eri projektien avulla. Hankkeen alussa osallistuimme Tekesin Älykkään sähköisen liikenteen ohjelmaan. Sähkövarasto on puolestaan osana EU:n rahoittamaa Lighthouse-kaupunkien hanketta nimeltään mySMARTLife. Helsinki ja sen kumppanit toimivat tiennäyttäjinä auttaen myös muita kaupunkeja siirtymään älykkääseen ja kestävän kehityksen mukaiseen Eurooppaan, Viinanen visioi.

Uusi versio kehitteillä

Viikin ympäristötalo on käyttänyt Siemensin toimittamaa DEMS-järjestelmää vuoden 2016 alusta lähtien. Hajautetun energiajärjestelmän hallintaohjelmistosta on kehitteillä uusi versio 4, joka jalostaa nykyisen ohjelmiston ominaisuuksia sekä mahdollistaa jatkossa entistä laajemman asiakaskunnan liittämisen mukaan virtuaalivoimalaitokseen.

Uudemman version painopiste on nykyistä enemmän markkinarajapinnoissa, mikä mahdollistaa suuremman potentiaalin kysynnänjouston hyödyntämisessä. Yksittäisistä kiinteistöistä ja asiakkaista kerätään virtuaalinen voimalaitosmassa, jonka avulla voidaan edesauttaa Suomen sähköntuotannon optimointia ja sähköverkon stabilointia.
Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Makkonen, Henri

Energiaratkaisujen tekninen asiantuntija

+358 10 511 5633

Mäntynen, Jussi

Divisioonan johtaja, Energy Management

+358 10 511 3707

Related Links