Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

”Flexible Europe voi olla koko EU:n kaipaama lippulaivahanke – valtavat liiketoimintamahdollisuudet” – Suomen viennille syntymässä uusi veturi

”Virtuaalivoimalan hankkineet yritykset ja organisaatiot muodostavat merkittävän ekosysteemin, joka yhdessä edistää Suomen kestävää energiajärjestelmää ja hiilineutraalia tulevaisuutta. Tämän verkoston muodostavia edelläkävijäyrityksiä ja -toimijoita kutsumme siis Flexible Europe -ekosysteemiksi”, kertoo Siemens Osakeyhtiön toimitusjohtaja Janne Öhman.
Öhmanin mukaan EU:n on torjuttava ilmastonmuutosta älykkäällä, kestävällä liiketoiminnalla.
”Nyt on tärkeämpää kuin koskaan edistää hiilineutraaleja ratkaisuja, jotka ovat myös liiketoiminnalle järkeviä ja kannattavia. EU:ssa täytyy olla johtavia teknologioita, johtavia teknologia-alustoja, johtavia ekosysteemejä, jotta voimme menestyä ja edistää kestävää tulevaisuutta. Sellaisesta puhumme tänään”, maalasi Öhman teknologiaratkaisun suuren eurooppalaisen kontekstin.  
Vertailukohtana Nokia-buumi
Flexible Europe luo Suomeen erittäin lupaavia liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksia. Teknologiateollisuuden johtaja Martti Kätkä vertaa näkymää suomalaisen teleteknologian huimaan menestykseen takavuosina.
”Suomella on ollut teleteknologiassa esimerkillinen historia siitä, että ollaan pystytty suomalaista teknologiaa viemään ulkomaille. Tässä meillä on samantyyppinen mahdollisuus”, arvioi Kätkä.
Teknologiaratkaisun Suomessa kehittänyt ja ekosysteemin liikkeelle sysännyt Siemens Osakeyhtiö näkee ekosysteemille ja sen osallistujille suuren eurooppalaisen tilauksen.
”Flexible Europe voi olla koko EU:n kaipaama teknologinen ja taloudellinen lippulaivahanke. Suomi voi siten saada merkittävän roolin EU:n kestävässä elpymisessä. Kun Teknologiateollisuus rinnastaa tämän mahdollisuuden teleteknologiabuumiin ja Nokian suureen menestykseen matkapuhelinmarkkinoilla on helppo ymmärtää, että kyseessä ovat valtavat liiketoimintamahdollisuudet”, luonnehtii johtaja Veikka Pirhonen Siemens Osakeyhtiöstä.
EU-komissiosta kannustetaan puskemaan ekosysteemiä vahvasti eteenpäin.
”Tällaisia laajoja edistyksellisiä ratkaisuja todella tarvitaan. EU:n elpymisrahastosta on digivihreään kasvuun tarjolla satoja miljardeja euroja, joten tässä voi olla myös Flexible Europe-ekosysteemille suuri mahdollisuus. Suomi voi myös itse edistää asiaa, kun määritellään kansallisia prioriteetteja elpymisvarojen käyttöön”, kehottaa EU-komission energiapääosaston vanhempi neuvonantaja Eero Ailio.
Teknologiateollisuuden Kätkän mukaan Flexible Europe on malliesimerkki uuden teknologian ja teknologia-alustan luomista mahdollisuuksista.
”Kun Suomessa otetaan käyttöön modernia digitaalitekniikkaa, palvelualustoja ja kokonaisia ekosysteemejä, mistä Flexible Europe erittäin hyvä esimerkki, niin se luo uutta liiketoimintaa. Kun uutta liiketoimintaa syntyy, niin samalla pystytään suomalaista teknologiaa skaalaamaan ja viemään ulkomaille, jolloin saadaan uusia markkinoita, ja suomalainen teknologia pysyy kehityksen kärjessä”, kuvaa Kätkä reittiä menestykseen.
TEM tehnyt etenemisen mahdolliseksi
Suuri kiitos ekosysteemin synnystä kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. TEM on tukenut ekosysteemin mahdollistanutta energiakärkihanketta 8 miljoonan euron rahoituksella. Erityinen kunnia kuuluu TEM:in valtiosihteerille Kimmo Tiilikaiselle, joka oli tekemässä ratkaisevia päätöksiä edellisen hallituksen ministerinä.
”Älykäs sähköjärjestelmä toimii kustannuksiltaan tehokkaana palvelualustana vastaamaan asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Tämä avaa yrityksille todella suuret näkymät. Ja tästä Flexible Europe -ekosysteemissä on kyse: On luotu uudenlaista liiketoimintaa ja palvelua, joilla tarjotaan elementtejä joustojen luomiseksi”, kiteyttää Tiilikainen.
Teknologiateollisuuden Kätkän mukaan TEM on ollut kiitettävän ennakkoluuloton uusien mahdollisuuksien rahoittamisessa ja muussa edistämisessä. Sähkömarkkinalain pitää jatkossa tukea sähkön käyttäjien toimimista myös sähkön tuottajina. Aurinkopaneeleiden, tuulivoiman ja sähköautojen akustojen kapasiteetti siirtää sähkömarkkinat kokonaan uuteen joustavaan aikakauteen. Tämän on Suomessa mahdollistanut Fingridin edistyksellinen kantaverkko.
”Vauhti kohti puhdasta sähköjärjestelmää on huikea. Fingrid rakentaa juuri sille alustaa. Joustoilla rakennetaan puhdasta sähköä, varmasti. Flexible Europe on mainio esimerkki siitä, miten älykkään sähköverkon varaan on onnistuttu luomaan joustot mahdollistava teknologia, ja tässä vieläpä sellainen, joka luo runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia”, arvioi Fingridin varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.
Koff näyttää mallia – EU seuraavaksi ekosysteemin agendalla
Kaikkien tuntema Sinebrychoff on liittynyt virtuaalivoimalaverkostoon ja Flexible Europe -ekosysteemiin poikkeuksellisen vakuuttavasti. Koffin Keravan tehtaan yhteyteen rakennetaan Suomen suurin kiinteistökohtainen sähkövarasto, johon saatiin lähes 15 miljoonan euron kansainväliset investoinnit.
”Olemme tässä kehityksessä todella mielellämme mukana, yhtenä suurena suomalaisena taloudellisena toimijana mukana. Vastuullinen energiankäyttö on meille erittäin tärkeää ja tämä uusi ratkaisumme on uskoakseni myös kansallisesti tärkeä askel, näin mittavaa kiinteistökohtaista investointia ei ole Suomessa aiemmin sähkönvarastointiin saatu”, tiivistää Sinebrychoffin tuotannosta vastaava johtaja Pasi Lehtinen.
Jotta suureen eurooppalaiseen digivihreään kysyntään pystytään vastaamaan, Flexible Europe pyrkii nyt ripeästi edistämään teknologiaratkaisun hyödyntämistä eurooppalaisessa energia- ja ilmastopolitiikassa ja vihreän kasvun rakentamisessa. Mahdollisuudet ovat erittäin lupaavat.
Flexible Europe -ekosysteemiä ovat vauhdittaneet mm. TEM, teknologiaratkaisun kehittänyt Siemens Osakeyhtiö, Fingrid, Teknologiateollisuus, EK, EU-komissio, Lidl, Sinebrychoff, Sello, Lappeenrannan kaupunki, Hartwall, Hullu Poro ja VR. Moni teollisuutemme avainyritys kehittää omia, ekosysteemiä täydentäviä ratkaisujaan.
Press Folders

Seuraa meitä Twitterissä

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja

Siemens Osakeyhtiö                                            

050 68407