Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Fiksummalla kaupunkisuunnittelulla enemmän säästöjä ja vähemmän päästöjä

Kaikkiaan tutkimuksessa on löydetty lähes 20 energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä vähentävää keinoa. Niistä suurin osa hyödyntää uusia teknologioita. Tutkimuksessa keskityttiin energia-asioihin, rakennuksiin, liikenteeseen ja yhteisöllisyyttä parantaviin tekijöihin.
- Tutkimuksessa on löydetty konkreettisia esimerkkejä siitä, miten Turku voi toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteitaan. Haluamme vähentää päästöjä 30% ajanjaksolla 1990 - 2020. Esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntäminen ja älykkäät kiinteistöt voivat auttaa meitä vähentämään hiilidioksidipäästöjä huomattavasti, kertoo Turun kaupungin erityisasiantuntija Risto Veivo.

Havaittuja keinoja ovat esimerkiksi energiankulutusta vähentävä älykäs sähköverkko, uusiutuva ja paikallinen energiantuotanto, autojen yhteiskäyttö sekä älyrakennukset, joissa modernin kiinteistöteknologian avulla optimoidaan energiakulutusta ja joissa käyttäjän on helppo vaikuttaa kulutukseen.
- Nyt tehdyn tutkimuksen ja muissa kaupungeissa saatujen kokemusten perusteella voidaan alustavasti arvioida, että muun muassa aurinkoenergian ja uudenlaisten kulkutapojen hyödyntämisestä saavutettavat taloudelliset vaikutukset voivat parantaa kustannustehokkuutta vuositasolla yli 5 miljoonalla eurolla. Olemme samalla tehneet työkalupakkia ympäristöystävällisten kaupunginosien kehittämiseen. Tämä tulee hyödyttämään kaikkia kaupunkeja vastaavissa hankkeissa, Siemens Osakeyhtiön kehitysjohtaja Lars Maura sanoo.
Raportti tutkimustuloksista on tarkoitus julkaista kesän 2013 aikana.
- Ekologisilla asuinalueilla on luonnollisesti positiivisia ympäristö- ja imagovaikutuksia, mutta tutkimuksen mukaan myönteisiä vaikutuksia myös kaupungin talous- ja väestönkasvuun. Nämä ovat kaikki tavoittelemisen arvoisia kehityssuuntia kaupungillemme. Uskon lisäksi, että uudenlaisella käyttäjälähtöisellä palveluiden suunnittelulla ja toteutuksella voitaisiin sekä parantaa palveluiden käyttömukavuutta että saavuttaa kustannussäästöjä. Uudet asuinalueet mahdollistavat pilotoinnin tässäkin mielessä, arvelee kaupunginjohtaja Aleksi Randell.
Uusien kestävien kaupunginosien kehittäminen on toinen konkreettinen tulos Turun ja Siemensin kolmivuotisesta strategisesta yhteistyöstä, josta solmittiin yhteistyösopimus helmikuussa 2012. Ensimmäisessä vaiheessa kumppanit selvittivät Turkuun suunnitteilla olevan raitiotien ympäristö- ja taloudellisia vaikutuksia.

Listätietoja Turun ja Siemensin yhteistyöstä

Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Mr. Lars Maura

Kehitysjohtaja, Siemens Osakeyhtiö

050 567 1677

Mr. Risto Veivo

Erityisasiantuntija, Turun kaupunki

050 5590 417

Related Links