Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Älykäs kiinteistö tarjoaa sopivan työympäristön jokaiselle työntekijälle

Ratkaisukokonaisuus sisältää yhteensopivat laitteet, sovellukset ja palvelut. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä reagoi älykkäästi käyttäjien toiveisiin ja ympäristön tuottamaan dataan. Näin työtilat voivat muuntautua reaaliaikaisesti käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Järjestelmä myös oppii käyttäjien tarpeista ja käyttäytymismalleista. Tehokas data-analytiikka tarjoaa tietoa tilojen käytöstä, mikä auttaa optimoimaan sitä sekä hallitsemaan entistä paremmin kiinteistöportfoliota.
“Tulevaisuuden työ vaatii nykyistä tuottavampaa, ketterämpää ja joustavampaa työympäristöä, mutta samanaikaisesti resursseja on käytettävä vastuullisesti ja kestävästi.  Digitalisoitu, dataan perustuva lähestymistapa varmistaa, että työympäristö on optimaalinen sekä työntekijöiden että kiinteistön tuottavuuden näkökulmasta”, sanoo liiketoimintajohtaja Ville Stenius Siemens Osakeyhtiön Smart Infrastructure -yksiköstä.
PwC-konsultointiyhtiön hiljattain julkaisema tutkimus osoitti, että 75 prosenttia henkilöstöstä pitää hyviä työolosuhteita yhdessä työn ja vapaa-ajan tasapainon välillä palkkaa tärkeämpänä vetovoimatekijänä. Toinen, Continental Automated Buildings -yhdistyksen teettämä tutkimus osoitti, että suunnitelmalliset toimenpiteet työympäristön parantamiseksi vähensivät sairauksia ja poissaoloja jopa 20 prosenttia. Eräissä muissa tutkimuksissa on arvioitu, että prosenttiluku voisi olla 60.
Siemensin uuteen ratkaisukokonaisuuteen sisältyvät myös Comfy- ja Enlighted-yhtiöiden teknologiat. Siemensin ostamat, Silicon Valleyssa sijaitsevat yritykset toimittavat SaaS-periaatteella työpaikkateknologioita, jotka parantavat työntekijäkokemusta, kasvattavat tilojen käyttöastetta ja edistävät tehokkuutta globaalien yhtiöiden eri toimipaikoissa.  Avoimeen alustaan voidaan integroida eri toimittajien kiinteistöautomaatiojärjestelmiä ja kolmansien osapuolten palveluja sekä tarjota monipuolisia raportointiominaisuuksia. Comfy-sovelluksen kautta työntekijät voivat olla yhteydessä työympäristöönsä, ja etsiä työkavereita tai varata työpisteitä yhä joustavimmista toimistoympäristöistä.
Enlighted on IoT-alusta, johon sisältyvät monitoiminnalliset tunnistimet ja skaalautuva verkko datan keräämiseksi. Valaisimiin asennetut älykkäät tunnistimet keräävät dataa 65 kertaa sekunnissa tunnistaakseen huoneen tai kerroksen käyttäjämäärät, liikkeen, valaistuksen ja lämpötilan. Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät voidaan sopeuttaa vallitseviin olosuhteisiin reaaliajassa. Lisäksi järjestelmä pystyy paikantamaan kerroksessa olevat ihmiset ja tavarat. Data siirretään turvallisesti pilveen analysointia ja visualisointia varten. Siten järjestelmä optimoi energian- ja tilojen käyttöä tuottaakseen paremman työympäristön ihmisille.  
Nämä ratkaisut täydentävät Siemensin muuta älykkäisiin kiinteistöihin tarkoitettua portfoliota, johon kuuluvat: avoin, kiinteistönhallintajärjestelmä Desico CC, huoneautomaatioratkaisu Desigo Room Automation, LVIS-ratkaisut, valaistus- ja himmennysjärjestelmät, paloturva- ja turvaratkaisut sekä erilaiset palvelut. Kaikesta tästä muodostuu kattava ratkaisuvalikoima älykkäisiin, olosuhteiltaan dynaamisesti muuntuviin toimistoihin, jotka kommunikoivat ihmisten kanssa ja oppivat heiltä. Ratkaisu soveltuu niin uusiin kuin olemassa oleviinkin kiinteistöihin. 
Kuvia osoitteessa:
https://sie.ag/2HCdzCa
Lisätietoja Siemensin älykkäistä ratkaisuista kiinteistöihin ja toimistoihin: www.siemens.com/smartinfrastructure ja www.siemens.com/smart-office 
Lisätietoja Comfy- ja Enlighted-ratkaisuista:
www.comfyapp.com
www.enlightedinc.com

 

 

 

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja, Siemens Osakeyhtiö

050 68407